Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 51871-2023

27/01/2023    S20

Suomi-Rovaniemi: Hankintoja koskevat konsulttipalvelut

2023/S 020-051871

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin hyvinvointialue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3221332-6
Postiosoite: Ounasrinteentie 22
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 96400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Benjamin Pirkkiö
Sähköpostiosoite: benjamin.pirkkio@lapha.fi
Puhelin: +358 408250508
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lapha.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/lapha?id=429690&tpk=b1d608db-d6f9-483f-b714-330e47caa97f
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/lapha?id=429690&tpk=b1d608db-d6f9-483f-b714-330e47caa97f
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lapin hyvinvointialueen hankintojen kilpailuttajakonsulttipalvelut

Viitenumero: LAPHA/187/02.08.01/2023
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Lapin hyvinvointialue hankkii kilpailuttajakonsulttipalveluita Lapin hyvinvointialueen hankintojen kilpailuttamisprosessien toteuttamiseksi.

Kilpailuttajakonsulttipalveluiden hankinta on jaettu viiteen eri osa-alueeseen (osioon):

1) Tavarahankintojen kilpailuttajakonsulttipalvelut

2) Palveluhankintojen kilpailuttajakonsulttipalvelut

3) Rakennusurakoiden kilpailuttajakonsulttipalvelut

4) Käyttöoikeussopimusten kilpailuttajakonsulttipalvelut

5) Muut juridiset konsultaatiopalvelut hankintoihin ja sopimuksiin liittyen.

Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osa-aluetta (osiota). Jokaiselle osa-alueelle (osiolle) valitaan erilliset palveluntuottajat.

Kilpailuttajakonsulttipalveluiden hankintaan liittyy puitejärjestely, joka koskee kaikkia viittä edellä mainittua osa-aluetta (osiota). Osa-aluekohtaisiin (osiokohtaisiin) puitejärjestelyihin valitaan vertailupisteiden perusteella neljä (4) parasta kyseiselle osa-alueelle hyväksytyn tarjouksen tehnyttä tarjoajaa vertailupisteiden mukaan määräytyvässä etusijajärjestyksessä. Tarjoajan osa-aluekohtaisesti saamat vertailupisteet muodostuvat hinta- ja laatupisteiden muodostamasta kokonaisuudesta.

Lapin hyvinvointialue hankkii kilpailuttajakonsulttipalveluita omien tarpeiden mukaisesti, eikä sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään. Solmittavat sopimukset eivät sisällä kilpailuttajakonsulttipalveluiden määräostovelvoitetta.

Sopimuskauden pituus on 12 kuukautta ja siihen sisältyy mahdollisuus yhteen (1) 12 kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen.

Hankittavien kilpailuttajakonsulttipalveluiden yksityiskohtaisempi sisältö, kilpailuttajakonsulttipalveluille asetetut vaatimukset, tarjousten vertailuperusteet ja

puitejärjestelyyn liittyvät seikat sekä solmittavan hankintasopimuksen toteutuksen kannalta muut oleelliset tiedot ovat ilmaistu tarkemmin tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 1.: Tavarahankintojen kilpailuttajakonsulttipalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lapin hyvinvointialue

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lapin hyvinvointialue hankkii tavarahankintoihin liittyviä kilpailuttajakonsulttipalveluita Lapin hyvinvointialueen hankintojen kilpailuttamisprosessien toteuttamiseksi.

Tavarahankinnoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hankintalain 4 §:n mukaisesti sellaisia hankintoja, joiden tarkoituksena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä. Tavarahankinnoilla tarkoitetaan myös sellaisia hankintoja, joiden kohteena on kokoamis- tai asennustöitä.

Osa-aluetta (osiota) koskevia osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Lapin hyvinvointialue hankkii tavarahankintoihin liittyviä

kilpailuttajakonsulttipalveluita omien tarpeidensa mukaisesti. Lapin hyvinvointialue ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään eivätkä solmittavat sopimukset sisällä määräostovelvoitetta.

Mikäli tarjoaja tarjoaa tähän osa-alueeseen (osioon), tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tavarahankintoihin liittyvien konsulttipalveluiden tuntiveloitushinta ja referenssinsä aiemmista toteutuneista julkisen sektorin tavarahankintojen kilpailuttamisten toimeksiannoista. Lisäksi tarjoajan on nimettävä tavarahankintojen kilpailuttamisprosessien vastuukonsultti ja varavastuukonsultti. Tarjoajan on myös ilmoitettava mahdollisen konsulttien avuksi asetettavan työryhmän koostumus.

Nimettävää vastuukonsulttia ja hänen varakonsulttiaan sekä tarjoajan referenssejä koskevat tarkemmat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdasta "Hankinnan kohteen kriteerit". Tarjoajan muita soveltuvuusvaatimuksia koskevat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdassa "Muut ehdot". Solmittavien sopimusten toteuttamisen kannalta muut oleelliset seikat ilmenevät tästä tarjouspyynnöstä sekä sen liitteistä.

Kilpailuttamisprosesseihin liittyvä vastuunjako palveluntuottajan (vastuukonsultin ja mahdollisen työryhmän) ja tilaajan välillä on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 6.

Tähän osa-alueeseen liittyy puitejärjestely, jossa sopimukset tullaan tekemään neljän (4) osa-alueelle hyväksytyn tarjouksen tehneiden ja vertailupisteiltään parhaimpien tarjoajien kanssa etusijajärjestyksessä. Puitejärjestelyn etusijajärjestys perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, jossa tarjouksien hinta- ja laatupisteiden kokonaisuudesta parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja valitaan ensimmäiseksi kilpailuttajakonsulttipalveluiden tuottajaksi, toiseksi parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja toiseksi tuottajaksi ja niin edelleen alenevassa järjestyksessä.

Tarjoajan saamien hinta- ja laatupisteiden kriteerit ovat ilmaistu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

Sopimuskausi on 12 kuukautta ja siihen sisältyy mahdollisuus yhteen 12 kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja tilaa tavarahankintoihin liittyviä kilpailuttajakonsulttipalveluita tarpeen mukaan.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 2.: Palveluhankintojen kilpailuttajakonsulttipalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lapin hyvinvointialue

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lapin hyvinvointialue hankkii palveluhankintoihin liittyviä kilpailuttajakonsulttipalveluita Lapin hyvinvointialueen hankintojen

kilpailuttamisprosessien toteuttamiseksi.

Palveluhankinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä hankintalain 4 §:n mukaisesti sellaisia hankintoja, joiden kohteena ovat palveluiden suorittaminen, pois lukien rakennusurakat. Selvyyden vuoksi todetaan, että tähän kilpailuttajakonsulttipalveluiden osioon sisältyy myös hankintalain 107 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palvelut.

Lapin hyvinvointialue hankkii palveluhankintoihin liittyviä kilpailuttajakonsulttipalveluita omien tarpeidensa mukaisesti. Lapin hyvinvointialue ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään eivätkä solmittavat sopimukset sisällä määräostovelvoitetta.

Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa palveluhankintoihin liittyvien

konsulttipalveluiden tuntiveloitushinta ja referenssinsä aiemmista toteutuneista julkisen sektorin palveluhankintojen kilpailuttamisten toimeksiannoista. Lisäksi tarjoajan on nimettävä palveluhankintojen kilpailuttamisprosessien vastuukonsultti ja varavastuukonsultti. Tarjoajan on myös ilmoitettava konsulttien avuksi mahdollisesti asetettavan työryhmän koostumus.

Nimettävää vastuukonsulttia ja hänen varakonsulttiaan sekä tarjoajan referenssejä koskevat tarkemmat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdasta "Hankinnan kohteen kriteerit". Tarjoajan muita soveltuvuusvaatimuksia koskevat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdassa "Muut ehdot". Solmittavien sopimusten toteuttamisen kannalta muut oleelliset seikat ilmenevät tästä tarjouspyynnöstä sekä sen liitteistä.

Kilpailuttamisprosesseihin liittyvä vastuunjako palveluntuottajan (vastuukonsultin ja mahdollisen työryhmän) ja tilaajan välillä on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 6.

Tähän osa-alueeseen liittyy puitejärjestely, jossa sopimukset tullaan tekemään neljän (4) osa-alueelle hyväksytyn tarjouksen tehneiden ja vertailupisteiltään parhaimpien tarjoajien kanssa etusijajärjestyksessä. Puitejärjestelyn etusijajärjestys perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, jossa tarjouksien hinta- ja laatupisteiden kokonaisuudesta parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja valitaan ensimmäiseksi kilpailuttajakonsulttipalveluiden tuottajaksi, toiseksi parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja toiseksi tuottajaksi ja niin edelleen alenevassa järjestyksessä.

Tarjoajan saamien hinta- ja laatupisteiden kriteerit ovat ilmaistu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

Sopimuskausi on 12 kuukautta ja siihen sisältyy mahdollisuus yhteen 12 kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja tilaa palveluhankintoihin liittyviä kilpailuttajakonsulttipalveluita tarpeen mukaan.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 3.: Rakennusurakoiden kilpailuttajakonsulttipalvelut

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lapin hyvinvointialue

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lapin hyvinvointialue hankkii rakennusurakoihin liittyviä kilpailuttajakonsulttipalveluita Lapin hyvinvointialueen hankintojen kilpailuttamisprosessien toteuttamiseksi.

Rakennusurakalla tarkoitetaan tässä yhteydessä hankintalain 4 §:n mukaisesti sellaisia hankintoja, joiden tarkoituksena on lain liitteessä B tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä. Lisäksi tarkoitetaan myös rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla. Rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.

Lapin hyvinvointialue hankkii rakennusurakoihin liittyviä kilpailuttajakonsulttipalveluita omien tarpeidensa mukaisesti. Lapin hyvinvointialue ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään eivätkä solmittavat sopimukset sisällä määräostovelvoitetta.

Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa rakennusurakoihin liittyvien

konsulttipalveluiden tuntiveloitushinta ja referenssinsä aiemmista toteutuneista julkisen sektorin rakennusurakoiden kilpailuttamisten toimeksiannoista. Lisäksi tarjoajan on nimettävä rakennusurakoiden kilpailuttamisprosessien vastuukonsultti ja varavastuukonsultti. Tarjoajan on myös ilmoitettava mahdollisen konsulttien avuksi

mahdollisesti asetettavan työryhmän koostumus.

Nimettävää vastuukonsulttia ja hänen varakonsulttiaan sekä tarjoajan referenssejä koskevat tarkemmat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdasta "Hankinnan kohteen kriteerit". Tarjoajan muita soveltuvuusvaatimuksia koskevat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdassa "Muut ehdot". Solmittavien sopimusten toteuttamisen kannalta muut oleelliset seikat ilmenevät tästä tarjouspyynnöstä sekä sen liitteistä.

Kilpailuttamisprosesseihin liittyvä vastuunjako palveluntuottajan (vastuukonsultin ja mahdollisen työryhmän) ja tilaajan välillä on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 6.

Tähän osa-alueeseen liittyy puitejärjestely, jossa sopimukset tullaan tekemään neljän (4) osa-alueelle hyväksytyn tarjouksen tehneiden ja vertailupisteiltään parhaimpien tarjoajien kanssa etusijajärjestyksessä. Puitejärjestelyn etusijajärjestys perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, jossa tarjouksien hinta- ja laatupisteiden kokonaisuudesta parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja valitaan ensimmäiseksi kilpailuttajakonsulttipalveluiden tuottajaksi, toiseksi parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja toiseksi tuottajaksi ja niin edelleen alenevassa järjestyksessä.

Tarjoajan saamien hinta- ja laatupisteiden kriteerit ovat ilmaistu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

Sopimuskausi on 12 kuukautta ja siihen sisältyy mahdollisuus yhteen 12 kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja tilaa rakennusurakoiden kilpailuttajakonsulttipalveluita tarpeen mukaan.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 4.: Käyttöoikeussopimusten kilpailuttajakonsulttipalvelut

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lapin hyvinvointialue

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lapin hyvinvointialue hankkii käyttöoikeussopimuksiin liittyviä kilpailuttajakonsulttipalveluita Lapin hyvinvointialueen hankintojen

kilpailuttamisprosessien toteuttamiseksi.

Käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä hankintalain 4 §:n mukaisesti sellaisia hankintoja, joiden kohteena ovat:

a) käyttöoikeusurakat, joissa taloudellista vastiketta vastaan tehdyllä kirjallisella sopimuksella yksi tai usea hankintayksikkö siirtää rakennusurakan toteuttamisen ja siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai useammalle toimijalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan rakennettavan kohteen käyttöoikeus tai tällainen oikeus tai maksu yhdessä sekä

b) palvelut, joissa taloudellista vastiketta vastaan tehdyllä kirjallisella sopimuksella yksi tai usea hankintayksikkö siirtää muiden kuin käyttöoikeusurakkaa koskevien palveluiden tarjoamisen ja hallinnoimisen sekä siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan

palveluiden käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä.

Lapin hyvinvointialue hankkii käyttöoikeussopimuksiin liittyviä kilpailuttajakonsulttipalveluita omien tarpeidensa mukaisesti. Lapin

hyvinvointialue ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään eivätkä solmittavat sopimukset sisällä määräostovelvoitetta.

Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa käyttöoikeussopimuksiin liittyvien konsulttipalveluiden tuntiveloitushinta ja referenssinsä aiemmista toteutuneista julkisen sektorin käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisten toimeksiannoista. Lisäksi tarjoajan on nimettävä käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisprosessien vastuukonsultti ja varavastuukonsultti. Tarjoajan on myös ilmoitettava konsulttien avuksi mahdollisesti asetettavan työryhmän koostumus.

Nimettävää vastuukonsulttia ja hänen varakonsulttiaan sekä tarjoajan referenssejä koskevat tarkemmat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdasta "Hankinnan kohteen kriteerit". Tarjoajan muita soveltuvuusvaatimuksia koskevat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdassa "Muut ehdot". Solmittavien sopimusten toteuttamisen kannalta muut oleelliset seikat ilmenevät tästä tarjouspyynnöstä sekä sen liitteistä.

Kilpailuttamisprosesseihin liittyvä vastuunjako palveluntuottajan (vastuukonsultin ja mahdollisen työryhmän) ja tilaajan välillä on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 6.

Tähän osa-alueeseen liittyy puitejärjestely, jossa sopimukset tullaan tekemään neljän (4) osa-alueelle hyväksytyn tarjouksen tehneiden ja vertailupisteiltään parhaimpien tarjoajien kanssa etusijajärjestyksessä. Puitejärjestelyn etusijajärjestys perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, jossa tarjouksien hinta- ja laatupisteiden kokonaisuudesta parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja valitaan ensimmäiseksi kilpailuttajakonsulttipalveluiden tuottajaksi, toiseksi parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja toiseksi tuottajaksi ja niin edelleen alenevassa järjestyksessä.

Tarjoajan saamien hinta- ja laatupisteiden kriteerit ovat ilmaistu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

Sopimuskausi on 12 kuukautta ja siihen sisältyy mahdollisuus yhteen 12 kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja tilaa käyttöoikeussopimusten kilpailuttajakonsulttipalveluita tarpeen mukaan.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 5.: Muut juridiset konsultaatiopalvelut hankintoihin ja sopimuksiin liittyen

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lapin hyvinvointialue

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lapin hyvinvointialue hankkii juridisia konsultaatiopalveluita Lapin hyvinvointialueen hankintojen kilpailuttamisprosessien toteuttamiseksi.

Juridisilla konsultaatiopalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia juridisia konsultaatiopalveluita hankintoihin ja hankintasopimuksiin liittyen. Ne voivat näin ollen koskea tavarahankintoihin, palveluhankintojen, rakennusurakoiden sekä käyttöoikeussopimusten hankintoja ja hankintasopimuksia kuin mitä tahansa hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa järjestelyä.

Lapin hyvinvointialue hankkii juridisia kilpailuttajakonsulttipalveluita omien tarpeidensa mukaisesti. Lapin hyvinvointialue ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään eivätkä solmittavat sopimukset sisällä määräostovelvoitetta.

Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa juridisten konsulttipalveluiden

tuntiveloitushinta ja referenssinsä aiemmista toteutuneista julkisen sektorin hankintojen kilpailuttamisten toimeksiannoista. Lisäksi tarjoajan on nimettävä osion vastuukonsultti ja varavastuukonsultti. Tarjoajan on myös ilmoitettava konsulttien avuksi mahdollisesti asetettavan työryhmän koostumus.

Nimettävää vastuukonsulttia ja hänen varakonsulttiaan sekä tarjoajan referenssejä koskevat tarkemmat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdasta "Hankinnan kohteen kriteerit". Tarjoajan muita soveltuvuusvaatimuksia koskevat vaatimukset ovat ilmaistu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön kohdassa "Muut ehdot". Solmittavien sopimusten toteuttamisen kannalta muut oleelliset seikat ilmenevät tästä tarjouspyynnöstä sekä sen liitteistä.

Kilpailuttamisprosesseihin liittyvä vastuunjako palveluntuottajan (vastuukonsultin ja mahdollisen työryhmän) ja tilaajan välillä on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 6.

Tähän osa-alueeseen liittyy puitejärjestely, jossa sopimukset tullaan tekemään neljän (4) osa-alueelle hyväksytyn tarjouksen tehneiden ja vertailupisteiltään parhaimpien tarjoajien kanssa etusijajärjestyksessä. Puitejärjestelyn etusijajärjestys perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, jossa tarjouksien hinta- ja laatupisteiden kokonaisuudesta parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja valitaan ensimmäiseksi kilpailuttajakonsulttipalveluiden tuottajaksi, toiseksi parhaat vertailupisteet saanut tarjoaja toiseksi tuottajaksi ja niin edelleen alenevassa järjestyksessä.

Tarjoajan saamien hinta- ja laatupisteiden kriteerit ovat ilmaistu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

Sopimuskausi on 12 kuukautta ja siihen sisältyy mahdollisuus yhteen 12 kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja tilaa muita hankintoihin liittyviä juridisia palveluita tarpeen mukaan.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/02/2023
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/02/2023
Paikallinen aika: 15:15
Paikka:

Lapin hyvinvointialue, hankintapalvelut

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/01/2023