Urakat - 51877-2019

04/02/2019    S24    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Jyväskylä: Rakennustyöt

2019/S 024-051877

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Education Facilities Oy
0514515-3
PL 124
Jyväskylä
40101
Suomi
Yhteyshenkilö: Mikko Lepo
Puhelin: +358 142668243
Sähköpostiosoite: mikko.lepo@jkl.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.educationfacilities.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-001902/attachments
Lisätietoja saa toinen osoite:
INMECO Oy Rakennuskonsultit
1637178-9
Vehkakuja 2 B
Jyväskylä
40700
Suomi
Yhteyshenkilö: Pasi Korhonen
Puhelin: +358 400643892
Sähköpostiosoite: pasi.korhonen@inmeco.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.inmeco.fi

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: www.bem.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kaupunkikonsernin tytäryhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: kiinteistöomistus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Suomalainen Musiikkikampus laajennus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Suomalaisen musiikkikampuksen, osoitteessa Pitkäkatu 18-22, tiloja laajennetaan siten, että musiikkikampuksen toiminnot voidaan yhdistää yhteen (1) rakennuskokonaisuuteen. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan esityssali, tansiisaleja ja musiikinharjoittelutiloja. Hankkeen tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa.

Laajennuksen suuruus n. 3.816 brm2.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 9 667 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea vain yhtä osaa
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Rakennusurakka

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuskohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa osoitteessa Pitkäkatu 18-22.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennusurakka sisältää kohteen purku- maanrakennus- ja rakennusteknisettyöt päätoteuttajan velvollisuukseneen. Rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja LVISAJ-urakat ovat pääurakoitsijalle alistettuja sivu-urakoita. Hankinnan tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 22/04/2019
päättymispäivä: 16/10/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Putkiurakka

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45330000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuskohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa osoitteessa Pitkäkatu 18-22.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Putkiurakka sisältää kohteen vesi-, viemäri ja lämpöjohtoasennukset laitteineen. Putkiurakka toteutetaan pääurakkaan (rakennusurakka) alistettuna sivu-urakkana.

Hankinnan tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 270 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 22/04/2019
päättymispäivä: 16/10/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ilmanvaihtourakka

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45331210
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuskohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa osoitteessa Pitkäkatu 18-22.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ilmanvaihtourakka sisältää kohteen ilmanavihtolaitetiden hankinnan ja asennuksen täyteeen käyttökuntoon saatettuna. Ilmanvaihtourakka toteutetaan pääurakkaan (rakennusurakka) alistettuna sivu-urakkana. Hankinnan tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 650 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 22/04/2019
päättymispäivä: 16/10/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sähköurakka

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45310000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuskohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa osoitteessa Pitkäkatu 18-22.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sähköurakka sisältää kohteen sähköasenustyöt hankintoineen, laitteistot täyteen käyttökuntoon saatettuna. Sähköurakka toteutetaan pääurakkaan (rakennusurakka) aslistettuna sivu-urakkana. Hankinnan tarkempi kuvaus laskenta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 22/04/2019
päättymispäivä: 16/10/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksen toiminta- ja puhekieli tulee olla suomen kieli. Yhtiömuoto voi olla toiminimi, avoin yhtiö, komandiittiyhtiö tai osakeyhtiö.

Laki edellyttää tilaajaa pyytämään ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset. Tilaaja edellyttää tarjoajaa toimittamaan tilaajavastuu.fi:n todistuksen, josta seuraavat selvitykset voidaan todeta:

– merkintä yrityksen kuulumisesta ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin,

— arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten mukaiseen rekisteriin kuulumisesta,

— kaupparekisteriote,

— todistus verojen maksamisesta,

— todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta,

— selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta,

– rakennusalalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta:

— selvitys työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä,

— selvitys vastuuvakuutuksesta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksellä ei saa olla verovelkaa eikä maksamattomia työnantajasuorituksia.

Yrityksen liikevaihdon tulee olla vähintään 1,5 kertainen hankinnan arvoon nähden.

MIkäli yritykseen tai sen toimihenkilöön kohdistuu hankintalain 80 ja 81 §:n mukainen poissulkuperuste, yritys suljetaan pois tarjouskilpailusta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/03/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/03/2019
Paikallinen aika: 14:30
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan tilaajan toimesta, tarjouksen tehneet eivät voi osallistua avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Education Facilities Oy edellyttää, että kaikki laskut toimitetaan sähköisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/02/2019