Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 52048-2023

Submission deadline has been amended by:  119721-2023
27/01/2023    S20

Sverige-Malmö: Programvaruutvecklingstjänster för bibliotek

2023/S 020-052048

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Malmö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1124
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 205 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Petra Rantzow
E-post: petra.rantzow@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.malmo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afivchcosp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afivchcosp&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bibliotekssystem för Malmö Stads skolbibliotek 2023

Referensnummer: GRF-2021-4728
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212160 Programvaruutvecklingstjänster för bibliotek
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Malmö Stad avser att upphandla ett nytt bibliotekssystem för stadens skolbibliotek innehållande både administratörs- och användargränssnitt (back- och front end) enligt i underlaget beskrivna förutsättningar.

Uppdraget avser tillhandahållandet av, och ett helhetsansvar för, bibliotekssystemet med dess tillhörande produkter och tjänster så som t.ex. support, konsultstöd, utbildning, införandeprojekt m.m.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48160000 Programvara för bibliotek
48161000 Administrativt bibliotekssystem
72250000 System- och stödtjänster
72263000 Programimplementation
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Malmö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Malmö Stad avser att upphandla ett nytt bibliotekssystem för stadens skolbibliotek innehållande både administratörs- och användargränssnitt (back- och front end) enligt i underlaget beskrivna förutsättningar.

Uppdraget avser tillhandahållandet av, och ett helhetsansvar för, bibliotekssystemet med dess tillhörande produkter och tjänster så som t.ex. support, konsultstöd, utbildning, införandeprojekt m.m.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/08/2023
Slut: 14/08/2033
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 21/10/2023

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/01/2023