Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tavarat - 52287-2023

Submission deadline has been amended by:  97523-2023
27/01/2023    S20

Suomi-Vantaa: Lääketieteelliset apuvälineet

2023/S 020-052287

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: HUS-yhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: Uutistie 3 (PL 441, 00029 HUS)
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01770
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus.perusterveydenhuolto@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kymenlaakson hyvinvointialue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3221311-5
Postitoimipaikka: Kotka
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus.perusterveydenhuolto@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://kymenhva.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3221313-1
Postitoimipaikka: Lappeenranta
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus.perusterveydenhuolto@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eksote.fi/hyvinvointialue
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3221309-4
Postitoimipaikka: Lahti
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus.perusterveydenhuolto@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.paijatha.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=430700&tpk=6849e2c4-2388-4d27-a791-27854572c01c
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=430700&tpk=6849e2c4-2388-4d27-a791-27854572c01c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Hyvinvointiyhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lasten ja nuorten erityisistuimet ja -tuolit

Viitenumero: HUS 548-2021-2
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33196000 Lääketieteelliset apuvälineet - EA02 - EA03 - EA12
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat lääkinnällisenä apuvälineenä myönnettävät lasten ja nuorten erityisistuimet ja -tuolit sekä näihin liittyvät lisävarusteet ja varaosat ja sovituspalvelut tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.

Hankinnan kohteena olevat lasten ja nuorten erityisistuimet ja -tuolit vaativat koko elinkaarensa ajan varaosia. Kilpailutuksen kohteena olevien apuvälineiden yleisen käyttöiän oletetaan olevan keskimäärin viisi vuotta. Huolto- ja korjaustöiden ja näin ollen varaosien tarve kasvaa apuvälineen elinkaaren loppua kohden.

Kyseessä on useamman hankintayksikön yhteishankinta, joka toteutetaan hankintarenkaana. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: HUS-yhtymä (HUS), Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Ks. tarkemmat tiedot tarjouspyynnön liitteessä 2 Sopimus.

Tilaaja pidättää oikeuden hankkia huollon, standardimuutostyöt, varaosat ja lisävarusteet myös muilta kuin valituilta toimittajilta sopimusluonnoksessa (liite 2) määritellyissä tilanteissa.

Hankinta on jaettu kolmeen osaan:

1. Työtuolit

2. Moduuleista kootut istuimet

3. Satulaistuimet

Kukin osa-alue on jaettu 1-3 tuotteeseen ja tuotekohtaiset osatarjoukset ovat sallittuja osa-alueissa 1 ja 3. Valittavista tarjoajista muodostetaan puitejärjestely ja kunkin tuotteen puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) tuotetta.

Tarkemmat tiedot hankinnan kohteena olevista tuotteista ja niiden vähimmäisvaatimuksista on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteessä 1 Tarjouslomake.

Varsinainen sopimuskausi on 24 kk (2 vuotta) ja sitä on mahdollista jatkaa kahdella yhden (1) vuoden optiolla (1+1).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

1. Työtuolit

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39110000 Istuimet, tuolit, niihin liittyvät tuotteet ja niiden osat - EA02 - EA03 - EA12
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat lääkinnällisenä apuvälineenä myönnettävät lasten ja nuorten käyttöön tarkoitetut mekaaniset ja sähköiset erityistyötuolit tarjouspyynnön ja sen liitteiden määrittelyjen mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Ks. kohta II.2.11)

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Tilaaja varaa lisäksi oikeuden 1 + 1 vuoden optioon. Tilaaja päättää option käytöstä vuodeksi kerrallaan.

Optiokausilla sopimus on voimassa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Tilaaja varaa oikeuden käyttää optioita vain osaan valituista tuotteista.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

2. Moduuleista kootut istuimet

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39110000 Istuimet, tuolit, niihin liittyvät tuotteet ja niiden osat - EA02 - EA03 - EA12
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat lääkinnällisenä apuvälineenä lasten ja nuorten käyttöön tarkoitetut moduuleista kootut erityisistuimet tarjouspyynnön ja sen liitteiden määrittelyjen mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Ks. kohta II.2.11)

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Tilaaja varaa lisäksi oikeuden 1 + 1 vuoden optioon. Tilaaja päättää option käytöstä vuodeksi kerrallaan.

Optiokausilla sopimus on voimassa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Tilaaja varaa oikeuden käyttää optioita vain osaan valituista tuotteista.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

3. Satulaistuimet

Osa nro: 3.
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39110000 Istuimet, tuolit, niihin liittyvät tuotteet ja niiden osat - EA02 - EA03 - EA12
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat lääkinnällisenä apuvälineenä myönnettävät lasten ja nuorten käyttöön tarkoitetut satulaistuimet tarjouspyynnön ja sen liitteiden määrittelyjen mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Ks. kohta II.2.11)

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Tilaaja varaa lisäksi oikeuden 1 + 1 vuoden optioon. Tilaaja päättää option käytöstä vuodeksi kerrallaan.

Optiokausilla sopimus on voimassa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Tilaaja varaa oikeuden käyttää optioita vain osaan valituista tuotteista.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

Tämä vaatimus koskee myös alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa, sekä kaikkia ryhmittymän jäseniä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/02/2023
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/02/2023
Paikallinen aika: 15:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/01/2023