Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 52527-2020

Submission deadline has been amended by:  146893-2020
04/02/2020    S24

Belgia-Bryssel: Puitesopimus arviointia, vaikutusten ja vaatimustenmukaisuuden arviointia, politiikan tukea ja oikeudellista analysointia varten

2020/S 024-052527

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate — General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and Financial Management
Postiosoite: Office MO59 04/21
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puitesopimus arviointia, vaikutusten ja vaatimustenmukaisuuden arviointia, politiikan tukea ja oikeudellista analysointia varten

Viitenumero: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Erä 1: arviointi, vaikutusten arviointi ja niihin liittyvät toimintaohjelmien tukipalvelut oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloilla

Erä 2: oikeudelliset analyysipalvelut mukaan luettuna EU-lainsäädännön kansallisten täytäntöönpanotoimien vaatimustenmukaisuuden arviointi oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloilla

Erä 3: henkilötietojen siirtoon EU:n jäsenvaltioista kolmansiin maihin liittyvät vaatimustenmukaisuuden arviointia ja oikeudellista analyysia koskevat palvelut

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 27 750 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

arviointi, vaikutusten arviointi ja niihin liittyvät toimintaohjelmien tukipalvelut oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloilla

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
75100000 Hallinnolliset palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Seuraavat toimeksiannot kuuluvat erään 1:

— arvioinnit,

— vaikutustenarvioinnit,

— muut toimintalinjauksiin liittyvät tukiselvitykset.

Erän 1 toimeksiannot voivat liittyä joko lainsäädäntöaloitteisiin tai muihin aloitteisiin (mukaan luettuna delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset) sekä meno-ohjelmiin. Toimintalinjauksin liittyvät tukiselvitykset tarjoavat erityisesti ennakoivaa panosta tulevien toimintalinjausten kehittämistä varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

uusitaan automaattisesti kaksi kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

oikeudelliset analyysipalvelut mukaan luettuna EU-lainsäädännön kansallisten täytäntöönpanotoimien vaatimustenmukaisuuden arviointi oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloilla

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
75100000 Hallinnolliset palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän 2 puitesopimuksen tarkoituksena on siis tarjota palveluja, joilla tuetaan oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastoa saavuttamaan oikeudelliset ja poliittiset tavoitteet, ja se kattaa seuraavat selvitykset:

— jäsenvaltioiden lainsäädännöllisten ja hallinnollisten toimenpiteiden yhdenmukaisuuden arvioiminen unionin lainsäädännön suhteen oikeus- ja kuluttajapolitiikan aloilla (ks. kohta II.2.1). Tämä sisältää kansalliset toimenpiteet direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, kaikki kansalliset toimenpiteet, jotka on hyväksytty oikeus- ja kuluttaja-alojen asetusten yhteydessä,

— kansallisten tuomioistuinten soveltaman ja tulkitseman Euroopan unionin lainsäädännön analysointi oikeus- ja kuluttajapolitiikan aloilla,

— toimenpiteet, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että kansallinen hallinto sekä kansalliset oikeusasiamiehet ja tuomioistuinten ulkopuoliset ratkaisuelimet soveltavat Euroopan unionin lainsäädäntöä oikeus- ja kuluttajapolitiikan aloilla,

— oikeus- ja kuluttaja-aloilla hyväksytyt kansallisten hallinnolliset tai oikeudelliset toimenpiteet, jotka täydentävät Euroopan unionin lainsäädäntöä tai ovat päällekkäisiä sen kanssa,

— oikeus- ja kuluttaja-aloilla sovellettavat kansalliset oikeudelliset puitteet tietyillä oikeudellisilla ja kuluttajiin liittyvillä aloilla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

uusitaan automaattisesti kaksi kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

vaatimustenmukaisuuden arviointi ja oikeudelliset analyysipalvelut oikeuden ja kuluttajapolitiikan aloilla

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
75000000 Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Yleisesti ottaen tämän erän tehtävät koostuvat oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tukemisesta analysoimalla, tarkastelemalla ja arvioimalla henkilötietojen suojaamista koskevaa oikeudellista kehystä, institutionaalisia rakenteita ja käytäntöjä kolmansien maiden ryhmässä, tietyssä kolmannessa maassa tai osassa tällaista maata tai kansainvälisessä/alueellisessa järjestössä. Näitä puitteita arvioidaan suhteessa EU:n oikeudellisiin puitteisiin. Tähän voivat kuulua maita, joissa on yksi tietosuojalaki, sekä maita, joissa on monimutkainen tietosuojakehys (esim. viimeaikaiset alakohtaiset lait tai useat lainsäädännölliset kerrokset). Sekä kaupallisiin että lainvalvontatarkoituksiin tapahtuviin tiedonsiirtoihin voidaan puuttua. Selvitykseen voi sisältyä arvio ehdoista, jotka koskevat hallituksen pääsyä tietoihin lainvalvontaa/kansallista turvallisuutta varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

uusitaan automaattisesti kaksi kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/03/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/04/2020
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIA.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Brittiläisten tarjoajien osalta

on huomioitava, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta irtautumisen jälkeen kolmansiin maihin sijoittautuneisiin talouden toimijoihin sovellettavia EU:n hankintamenettelyihin osallistumista koskevia sääntöjä sovelletaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin oleviin hakijoihin tai tarjoajiin neuvottelujen lopputuloksesta riippuen. Mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä ei anneta oikeutta osallistua hankintamenettelyihin, Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevat hakijat tai tarjoajat voidaan hylätä hankintamenettelystä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/01/2020