Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Urakat - 52625-2023

27/01/2023    S20

Suomi-Äänekoski: Rakennustyöt

2023/S 020-052625

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Äänekosken kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2045520-5
Postiosoite: Hallintokatu 4
Postitoimipaikka: ÄÄNEKOSKI
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Postinumero: 44100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@aanekoski.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.aanekoski.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=428043&tpk=82d24f32-397f-46fd-aaf9-1b370454ec2d
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=428043&tpk=82d24f32-397f-46fd-aaf9-1b370454ec2d
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Koulunmäki C-osan työmaapalvelu-urakka HP 2

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Koulunmäki C-osan työmaapalvelu-urakka HP 2

Tarjouskilpailun perusteella valitaan urakoitsija Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen työmaapalvelu-urakkaan. Urakan sisältö on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45100000 Rakennustyömaan valmistelutyöt
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Äänekoski

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailun perusteella valitaan urakoitsija yllä mainitun uudisrakennuskohteen HP 2 Työmaapalvelu-urakkaan.

Urakan sisältö on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous, joka on hinnaltaan halvin.

Tarjoukset voidaan vertailla pelkän hinnan perusteella, sillä hankinnassa tarpeellinen laatu on huomioitu tarjouspyynnön vähimmäisehdoissa.

Hankkeen sisällöllinen jaettavuus on toteutettu kilpailuttamalla hankkeen toteutusosia vaiheittain. Vaiheittaisuudella ei kierretä hankintalain asettamia kilpailuttamisvelvoitteita, vaan kaikki hankinnat kilpailutetaan huomioiden hankkeen hankintojen kokonaisarvon mukaisia hankintamenettelyjä koskevat menettelytapavaatimukset.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 18
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankkeen aikataulun muuttuessa, sopimusta voidaan jatkaa

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/02/2023
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/02/2023
Paikallinen aika: 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan aikaisintaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ne voidaan avata myöhemminkin. Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/01/2023