Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Palvelut - 53317-2017

11/02/2017    S30    Euroopan alueiden komitea - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Rinnakkainen puitesopimus tutkimuksista EU:n talousarvion alalla

2017/S 030-053317

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin alueiden komitea (AK)
Postiosoite: rue Belliard / Belliardstraat 101
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Unit E4 – General Administration and Public Procurement
Sähköpostiosoite: cor-marches-publics@cor.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2166
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rinnakkainen puitesopimus tutkimuksista EU:n talousarvion alalla

Viitenumero: CDR/TL2/130/2016.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73110000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on rinnakkainen puitesopimus tutkimuksista EU:n talousarvion alalla. Tämän puitesopimuksen tarkoituksena on perustaa ulkoisten asiantuntijoiden verkosto, joka tarjoaa alueiden komitealle (AK) nopean toiminnan valmiudet sekä laajemmat konsultointimahdollisuudet paikallisten ja alueellisten toimijoiden osalta. Tämän myötä AK:n valiokunnat voivat laatia erityisiä lausuntoja ajankohtaisista aiheista, ja AK voi hyödyntää tutkimuskeskusten tai yliopistojen tietokantoja ja niiden keräämää tietoa politiikkojen arvioinnissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tähän tarjouspyyntöön sisältyvät alustavasti seuraavat toiminta-alat (paikallisten ja alueellisten viranomaisten näkökulmasta):

— monivuotinen rahoituskehys:

* EU:n omat resurssit,

* tulosbudjetointi,

— EU:n vuotuinen talousarvio:

* EU:n talousarvion täytäntöönpano,

* EU:n yhteinen rahoituskapasiteetti,

* vastuuvapausmenettely, mukaan luettuna EU:n taloudellisten etujen suojaaminen,

— paikallinen ja alueellinen rahoitus (kansallista tasoa alemman tason rahoitus),

— EU:n varainhoitoasetus:

* tarkastukset ja valvontaa koskevat vaatimukset,

* vastuullisuus,

— rahoitusvälineet:

* EU:n eri rahoitusvälineiden väliset yhteisvaikutukset.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus voidaan uusia automaattisesti enintään 3 kertaa, kullakin kerralla enintään 12 kuukaudeksi, ellei jokin tahoista kirjallisesti toisin ilmoita. Toisen tahon on saatava ilmoitus 3 kuukautta ennen sopimusjakson päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 027-042940
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/03/2017
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/04/2017
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Room VMA 8/45, rue Van Maerlant 2, 1040 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta voi osallistua tarjousten avaustilaisuuteen. Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajan on toimitettava edustajien koko nimet sekä henkilökorttien tai passien numerot vähintään 3 työpäivää ennen tilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: cor-marches-publics@cor.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Eritelmät ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2166

Kiinnostuneita tahoja pyydetään rekisteröitymään kyseisen sivuston kautta. Tahoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Tahoja, jotka eivät rekisteröidy verkkosivustolle, kehotetaan seuraamaan sitä säännöllisesti. Alueiden komitea ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä internetsivustolla.

Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/02/2017