Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 54172-2021

03/02/2021    S23

Tyskland-Köln: Flygverksamhet för A320-piloter

2021/S 023-054172

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet
Postadress: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Ort: Cologne
Nuts-kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 50668
Land: Tyskland
E-post: tenders@easa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Upphandlarprofil: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7793
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7793
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Luftfartssäkerhet, miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Flygverksamhet för A320-piloter

Referensnummer: EASA.2020.HVP.14
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Byrån söker en lämplig leverantör (t.ex. flygbolag, annan aktör) för flygverksamhet för Easa-piloter. Piloterna innehar ett del FCL ATP-certifikat med en giltig IR ME MP och en aktuell typbehörighet A320.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60400000 Flygtransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler, luftrummet.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

EASA-piloterna kommer att flyga som utökad besättning antingen från vänster eller höger säte, men de kommer inte att agera i någon befälsordning.

Förteckningen bör i huvudsak följa följande riktlinjer:

– Varje pilot ska endast delta i en 2 eller 3 dagar lång tjänstgöringslista. Den specifika tjänstgöringslistan kommer att bero på Easas tillgänglighet.

– Piloterna förväntas flyga omkring 2 av 3 sektorer som pilotflyg (PF).

Det maximala sektorblocket ska företrädesvis inte vara längre än 2 timmar; upp till 33 % av sektorerna kan vara över blocktiden på 2 timmar, men den maximala absoluta blocktiden får inte överstiga 4 timmar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Teknisk kvalitet / Viktning: 25
Pris - Viktning: 75
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/03/2021
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/03/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

Onlinemöte med Cisco WebEx

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/01/2021