Varor - 65941-2019

12/02/2019    S30

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av hållbart tillverkat kontorsmaterial, papper samt förbrukningsvaror för datorer och tryckeri

2019/S 030-065941

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 021-044868)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Denna upphandling är föremål för ett gemensamt förfarande i vilket 34 andra institutioner och byråer deltar som upphandlande myndigheter (se anbudsinfordran).
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av hållbart tillverkat kontorsmaterial, papper samt förbrukningsvaror för datorer och tryckeri

Referensnummer: OIB/2019/OP/0006
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30192000 Kontorsmateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet är att upprätta ett kontrakt för tillhandahållande av hållbart tillverkat kontorsmaterial, papper samt förbrukningsvaror för datorer och tryckeri.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/02/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 021-044868

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 11/03/2019
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 25/03/2019
Lokal tid: 15:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppnandet
I stället för:
Datum: 12/03/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 26/03/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: