Tarned - 68539-2016

Kuva koondatud vaade

01/03/2016    S42

Prantsusmaa-Strasbourg: Strasbourgis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete elektriga varustamine

2016/S 042-068539

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67070
Riik: Prantsusmaa
Kontaktisik: unité des contrats et marchés publics
E-post: INLO.AO-str@ep.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://europarl.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67070
Riik: Prantsusmaa
E-post: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67070
Riik: Prantsusmaa
Kontaktisik: unité des contrats et marchés publics
Kontaktisik: bureau SDM G03033

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Strasbourgis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete elektriga varustamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Ostmine
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Strasbourg, Prantsusmaa.

NUTS kood FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping mitme pakkujaga
maksimumarv osalejat kavandatavale raamlepingule: 99

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 42
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Strasbourgis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete varustamine täielikult taastuvatest energiaallikatest toodetud elektriga.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

09310000 Elekter

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 42 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Ei kohaldata.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt raamlepingu projekti.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujad peavad tõendama, et neil on kõik vajalikud load kooskõlas 7.11.2011 dekreediga nr 2011-1457, mis käsitleb elektrienergia ostmise lubamist edasimüümise eesmärgil, ja kõikide sellega seotud kehtivate või tulevaste õigusaktidega.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
pakkujad peavad tõendama, et neil on kõik vajalikud load kooskõlas 7.11.2011 dekreediga nr 2011-1457, mis käsitleb elektrienergia ostmise lubamist edasimüümise eesmärgil, ja kõikide sellega seotud kehtivate või tulevaste õigusaktidega.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
06A70/2015/M084.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
4.4.2016
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 180 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 11.4.2016 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Parlament, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, PRANTSUSMAA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamisel, mis toimub Winston Churchilli hoones (10:00); iga pakkujat võib esindada kuni 1 esindaja. Sissepääsukaardi ettevalmistamiseks saatke e-postiga (INLO.AO-STR@ep.europa.eu) 2 tööpäeva enne pakkumiste avamist osaleva ettevõtte nimi ning ettevõtte esindaja nimi, ametikoht, ID-kaardi number ja sünnikuupäev. Ettevõtte esindajal peab kaasas olema kehtiv isikutunnistus.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Mitmekordne raamleping konkursi taasalgatamisega.
Mitmekordne raamleping: lepingu sõlmimise korral allkirjastatakse raamleping, mille kehtivus lõpeb 31.12.2017 ja mida võidakse kuni 24 kuu võrra pikendada, iga pakkujaga, kes vastab kõrvalejätmis- ja valikukriteeriumidele ning kes tõendab, et tal on kõik vajalikud load kooskõlas 7.11.2011 dekreediga nr 2011-1457, mis käsitleb elektrienergia ostmise lubamist edasimüümise eesmärgil, ja kõikide sellega seotud kehtivate või tulevaste õigusaktidega.
Konkursi taasalgatamine: konkreetse tellimuse korral kutsutakse kõiki ettevõtjaid, kes on Euroopa Parlamendiga raamlepingu sõlminud, esitama hinnapakkumist, mida hinnatakse lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel, mis on sätestatud haldustingimuste punktis 6. Selle etapi lõpus sõlmitakse töövõtjaga, kes esitab madalaima hinnaga pakkumise, konkreetne tarneleping, mis kestab 18 kuud. Euroopa Parlament võib konkursi taasalgatada, et allkirjastada teine konkreetne tarneleping, mis kestab kuni 24 kuud.
Turgu valitsevate ettevõtjate tuumaenergiast toodetud elektrile reguleeritud juurdepääsu (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique (ARENH)) mehhanismi uuesti kasutusele võtmise kord:
100 % turuhinna puhul jätab Euroopa Parlament endale võimaluse ARENH uuesti kasutusele võtta. Seda võimalust kasutatakse vajaduse korral hiljemalt 31. oktoobril aastal N-1 ning hakatakse rakendama 1. jaanuaril aastal N.
Euroopa Parlament kinnitab ARENHi mehhanismi uuesti kasutusele võtmise, saates pakkujale tähitud kirja
— tööjuhistega ARENHi mehhanismi uuesti kasutusele võtmise kinnitamiseks,
— ARENHi asendatava ploki edasimüügi baaskoormushinna määramise tööjuhistega.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
18.2.2016