Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Tavarat - 68539-2016

Näytä suppea näkymä

01/03/2016    S42    Euroopan parlamentti - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Ranska-Strasbourg: Sähkön toimittaminen Strasbourgissa sijaitsevia Euroopan parlamentin rakennuksia varten

2016/S 042-068539

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Vastaanottaja: unité des contrats et marchés publics
Sähköpostiosoite: INLO.AO-str@ep.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://europarl.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internet-osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Yhteyshenkilö: unité des contrats et marchés publics
Vastaanottaja: bureau SDM G03033

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Sähkön toimittaminen Strasbourgissa sijaitsevia Euroopan parlamentin rakennuksia varten
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Hankinta
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Strasbourg, Ranska.

NUTS-koodi FR421

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
enintään suunnitellun puitejärjestelyn osallistujista: 99

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (kuukausina): 42
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on täysin uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön toimittaminen Strasbourgissa sijaitsevia Euroopan parlamentin rakennuksia varten.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

09310000

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 42 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Ei sovelleta.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso puitesopimusluonnos.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Katso eritelmät.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso eritelmät.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: tarjoajien on toimitettava todisteet siitä, että niillä on kaikki tarvittavat valtuutukset sähkön ostamisen valtuutuksesta jälleenmyyntiä varten 7.11.2011 annetun asetuksen nro 2011-1457 säännösten sekä kaikkien siihen liittyvien saatavilla olevien tai tulevaisuudessa säädettävien oikeudellisten tekstien mukaisesti.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
tarjoajien on toimitettava todisteet siitä, että niillä on kaikki tarvittavat valtuutukset sähkön ostamisen valtuutuksesta jälleenmyyntiä varten 7.11.2011 annetun asetuksen nro 2011-1457 säännösten sekä kaikkien siihen liittyvien saatavilla olevien tai tulevaisuudessa säädettävien oikeudellisten tekstien mukaisesti.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
06A70/2015/M084.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.4.2016
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 180 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11.4.2016 - 10:00

Paikka:

Euroopan parlamentti, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, RANSKA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua Winston Churchill -rakennuksessa klo 10:00. Kutakin tarjoajaa kohti voi osallistua enintään 1 edustaja. Kulkuluvan valmistelua varten tarjoajia pyydetään toimittamaan yrityksen nimi ja edustajan nimi, asema, henkilöllisyystodistuksen numero sekä syntymäaika sähköpostitse (INLO.AO-STR@ep.europa.eu) 2 työpäivää ennen avaustilaisuutta. Edustajalla on oltava mukanaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Uudelleenkäynnistetyn kilpailun avulla tehtävä rinnakkainen puitesopimus:
Rinnakkainen puitesopimus: Mikäli sopimus tehdään, kunkin tarjoajan kanssa allekirjoitetaan puitesopimus, jonka on määrä päättyä 31.12.2017 ja jota voidaan jatkaa enintään 24 kuukaudella. Tarjoajien on täytettävä poissulkemis- ja valintaperusteet sekä todistettava, että niillä on kaikki tarvittavat valtuutukset sähkön ostamisen valtuutuksesta jälleenmyyntiä varten 7.11.2011 annetun asetuksen nro 2011-1457 säännösten sekä kaikkien siihen liittyvien saatavilla olevien tai tulevaisuudessa säädettävien oikeudellisten tekstien mukaisesti.
Kilpailun uudelleenkäynnistäminen: Tiettyä tilausta varten kaikkia taloudellisia toimijoita, jotka ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen Euroopan parlamentin kanssa, pyydetään toimittamaan hintatarjous, joka arvioidaan hallinnollisten ehtojen kohdassa 6 määritettyjen ratkaisuperusteiden perusteella. Tämän vaiheen lopussa allekirjoitetaan erityinen tavaranhankintasopimus, jonka kesto on 18 kuukautta, edullisimman hintatarjouksen jättäneen sopimusosapuolen kanssa. Euroopan parlamentti voi käynnistää kilpailun uudelleen, jotta voidaan allekirjoittaa toinen erityinen tavaranhankintasopimus, jonka kestoaika on enintään 24 kuukautta.
Menettelyt perinteisen ydinenergian säänneltyyn saatavuuteen (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique – ARENH) liittyvään mekanismiin turvautumiseksi:
Jos markkinahinta on 100 prosenttia, Euroopan parlamentti varaa oikeuden turvautua mahdollisesti perinteisen ydinenergian säänneltyyn saatavuuteen. Soveltuvissa tapauksissa vaihtoehtoa on käytettävä viimeistään vuoden N-1 lokakuun 31. päivänä, jolloin se on sovellettavissa vuoden N tammikuun 1. päivänä.
Euroopan parlamentti vahvistaa perinteisen ydinenergian säänneltyyn saatavuuteen liittyvään mekanismiin turvautumisen lähettämällä seuraavanlaisen kirjatun kirjeen sopimusosapuolelle:
— palveluohjeet perinteisen ydinenergian säänneltyyn saatavuuteen liittyvään mekanismiin turvautumisen varmistamiseksi,
— palveluohjeet peruskuormahinnan määrittämiseksi perinteisen ydinenergian säännellyllä saatavuudella korvatun erän jälleenmyymistä varten.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.2.2016