Piegādes - 68539-2016

Rādīt kompakto skatījumu

01/03/2016    S42

Francija-Strasbūra: Elektroenerģijas piegāde Eiropas Parlamenta ēkām Strasbūrā

2016/S 042-068539

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
Kontaktpersona(-as): unité des contrats et marchés publics
E-pasts: INLO.AO-str@ep.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
E-pasts: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
Kontaktpersona: unité des contrats et marchés publics
Kontaktpersona(-as): bureau SDM G03033

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Elektroenerģijas piegāde Eiropas Parlamenta ēkām Strasbūrā.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Strasbūra, Francija.

NUTS kods FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vairākiem uzņēmējiem
maksimālais skaits maksimālais plānotais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits [ ] [ ] [ ]: 99

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 42
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Elektroenerģijas, kas pilnībā saražota no atjaunojamajiem energoresursiem, piegāde Eiropas Parlamenta ēkām Strasbūrā.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

09310000 Elektrība

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 42 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Skatīt pamatnolīguma projektu.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentiem jāiesniedz pierādījums par to, ka tiem ir visas nepieciešamās atļaujas saskaņā ar noteikumiem 7.11.2011 Dekrētā Nr. 2011-1457 par atļauju iegādāties elektroenerģiju tālākpārdošanai un ar to saistītajiem visiem spēkā esošajiem vai turpmākajiem tiesību aktiem.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
pretendentiem jāiesniedz pierādījums par to, ka tiem ir visas nepieciešamās atļaujas saskaņā ar noteikumiem 7.11.2011 Dekrētā Nr. 2011-1457 par atļauju iegādāties elektroenerģiju tālākpārdošanai un ar to saistītajiem visiem spēkā esošajiem vai turpmākajiem tiesību aktiem.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
06A70/2015/M084.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
4.4.2016
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 180 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 11.4.2016 - 10:00

Vieta:

Eiropas Parlaments, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, FRANCIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā

Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: šo atvēršanas sanāksmi var apmeklēt Vinstona Čērčila ēkā plkst. 10:00. Piedalīties var ne vairāk kā 1 pretendenta pārstāvis. Lai varētu sagatavot ieejas caurlaidi, lūdzam 2 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes nosūtīt pa e-pastu (INLO.AO-STR@ep.europa.eu) sava uzņēmuma nosaukumu un pārstāvja vārdu un uzvārdu, amatu, personas apliecības numuru un dzimšanas datumu. Pārstāvim līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Vairākkārtējs pamatnolīgums ar atkārtotu konkursa izsludināšanu:
vairākkārtējs pamatnolīgums: ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pamatnolīgums, kura darbības laiks beigsies 31.12.2017 un kuru varēs pagarināt par ne vairāk kā 24 mēnešiem, tiks parakstīts ar katru pretendentu, kas atbilst izslēgšanas un atlases kritērijiem un pierāda, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas saskaņā ar noteikumiem 7.11.2011 Dekrētā Nr. 2011-1457 par atļauju iegādāties elektroenerģiju tālākpārdošanai un ar to saistītajiem visiem spēkā esošajiem vai turpmākajiem juridiskajiem tekstiem.
Atkārtota konkursa izsludināšana: kad būs jāveic konkrēts pasūtījums, visi uzņēmēji, kas parakstījuši pamatnolīgumu ar Eiropas Parlamentu, tiks uzaicināti iesniegt cenas piedāvājumu, kurš tiks novērtēts, pamatojoties uz administratīvo noteikumu 6. punktā noteiktajiem piešķiršanas kritērijiem. Šā posma beigās konkrēts piegāžu līgums, kura darbības laiks būs 18 mēneši, tiks parakstīts ar darbuzņēmēju, kas iesniedzis zemākās cenas piedāvājumu. Eiropas Parlaments var atkārtoti izsludināt konkursu, lai parakstītu otru konkrēto piegāžu līgumu, kura darbības laiks būs ne vairāk kā 24 mēneši.
Procedūras attiecībā uz atgriešanos pie mehānisma, kas attiecas uz reglamentētu piekļuvi vēsturiskajai atomelektroenerģijai (Regulated Access to Incumbent Nuclear Electricity – ARENH):
ja cena pilnīgi (100 %) sakrīt ar tirgus cenu, Eiropas Parlaments saglabā iespēju atgriezties pie ARENH. Attiecīgā gadījumā iespēja tiks izmantota ne vēlāk kā N-1 gada 31. oktobrī, lai tā kļūtu piemērojama no N gada 1. janvāra.
Atgriešanos pie ARENH mehānisma apstiprinās Eiropas Parlaments, nosūtot ierakstītu vēstuli darbuzņēmējam:
— pakalpojuma norādījumi ar mērķi apstiprināt atgriešanos pie ARENH mehānisma,
— pakalpojuma norādījumi ar mērķi noteikt pamatslodzes cenu ar ARENH aizstātā bloka tālākpārdošanai.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18.2.2016