Varor - 74228-2017

28/02/2017    S41

Belgien-Bryssel: DIGIT/R3/PO/2016/020 – Beräkningslösningar för datacenter (DCCS)

2017/S 041-074228

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Informatics, Directorate R: Resources Management and Optimisation, Unit 3: ICT Procurement and Contract Management
Postadress: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontaktperson: DIGIT Contracts Info Centre
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Se förteckningen över deltagande institutioner, organ och byråer under punkt VI.3
Postadress: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontaktperson: DIGIT Contracts Info Centre
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 22957702
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2159
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2159
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: informationsteknik/informatik.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIGIT/R3/PO/2016/020 – Beräkningslösningar för datacenter (DCCS)

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30230000 Datorrelaterad utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Inköp och leasing av x86-serversystem, utvidgad garanti för dessa, tillhörande utrustning (optioner och förlängningar), uppgraderingar och tillhörande tjänster.

Del 1: beräkningslösningar för allmänna ändamål.

Del 2: beräkningslösningar för särskilda ändamål.

Se förfrågningsunderlaget för ytterligare uppgifter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 110 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Beräkningslösningar för allmänna ändamål

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30211000 Stordator
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

De deltagande EU-institutionernas säten i Europeiska unionen. Se förfrågningsunderlaget för ytterligare uppgifter.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran är att teckna ett enskilt ramavtal för beräkningslösningar för allmänna ändamål. Inköp och leasing av x86-serversystem, utvidgad garanti för dessa, tillhörande utrustning (optioner och förlängningar), uppgraderingar och tillhörande tjänster.

Anbudsgivaren ska föreslå 1 modell för var och en av de 5 serverkategorierna som klassificeras enligt följande:

Bladserver (standard) med 2 socklar.

Rackserver (standard) med 2 socklar.

Rackserver (avancerad) med 2 socklar.

Rackserver (standard) med 4 socklar.

Rackserver (avancerad) med 4 socklar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 80 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Beräkningslösningar för särskilda ändamål

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30211300 Dataplattformar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

De deltagande EU-institutionernas säten i Europeiska unionen. Se förfrågningsunderlaget för ytterligare uppgifter.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna anbudsinfordran är att sluta multipla ramavtal (upp till 5 för del 2 avseende inköp och leasing av beräkningslösningar för särskilda ändamål som är optimerade för särskilda arbetsbördor, inbegripet lösningar avseende konvergens och hyperkonvergens).

Det kommer att ge de europeiska institutionerna, byråerna och organen (European institutions, agencies and bodies – EUIs) tillgång till distributörer/återförsäljare av maskinvaru- och programvarulösningar från en rad olika tillverkare. Vissa av tillverkarna har redan fastställts i bilagorna till förfrågningsunderlaget.

För valet av ramavtal, uppdragstagare och första förnyade inbjudan att lämna anbud kommer anbudsgivarna att ombes erbjuda lösningar för 4 användningsfall specifika för kommissionen, enligt följande:

1. Oracle-databaslösning.

2. Virtualiseringslösning baserad på Nutanix.

3. 8-vägssystem.

4. SAP HANA-lösning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar på 1 år vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 063-107765
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/04/2017
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/04/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

rue Montoyer 15, 1000 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per inlämnat anbud får delta i anbudsöppningen. Om anbudsgivare vill ha företrädare närvarande vid anbudsöppningen ska de, av säkerhetsskäl och organisatoriska skäl, meddela detta via e-post till generaldirektoratet för informationsteknik (adressera e-postmeddelandet till DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu) med uppgivande av namn på personen/personerna samt födelsedatum och id-kortnummer för personen/personerna senast 1 arbetsdag före anbudsöppningen. I annat fall förbehåller sig generaldirektoratet för informationsteknik rätten att vägra inträde för anbudsgivarens företrädare till anbudsöppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Följande europeiska institutioner, byråer och organ kommer att delta i detta upphandlingsförfarande vid sidan om Europeiska kommissionen:

Acer, gemensamma företaget BBI, CdT, Cedefop, Cepol, Chafea, gemensamma företaget Clean Sky 2, Curia, EACEA, Easa, Easme, Easo, Europeiska revisionsrätten (European Court of Auditors – ECA), ECDC, gemensamma företaget Ecsel, Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency – EDA), EEA, Europeiska utrikestjänsten (European External Action Service – EEAS), EESK/ReK, EFCA, Efsa, EIGE, Eiopa, EMA, EMCDDA, Emsa, EP, Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERCEA, Europeiska tillsynsmyndigheten (European Supervisory Authority – ESA), EUIPO, eu-Lisa, EU-Osha, Eurofound, Europol, kansliet för Europaskolornas generalsekreterare (Office of the Secretary-General of the European Schools – EURSC), gemensamma företaget Fusion for Energy, gemensamma företaget FCH 2, FRA, Frontex, GSA, gemensamma företaget IMI 2, Inea, REA, Satcen och Gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board – SRB) (se förfrågningsunderlaget för närmare uppgifter).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Informatics, Directorate R: Resources Management and Optimisation, Unit 3: ICT Procurement and Contract Management
Postadress: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Ort: Brussels
Postnummer: 1000
Land: Belgien
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Internetadress: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/02/2017