Palvelut - 76566-2020

Submission deadline has been amended by:  127375-2020
17/02/2020    S33    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Kreikka-Maroussi: EU:n kyberkriisiyhteistyöhön liittyvän infran ja palveluiden kehittäminen ja tuki (3 erää)

2020/S 033-076566

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto
Postiosoite: 1 Vasilissis Sofias Street
Postitoimipaikka: Maroussi
NUTS-koodi: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postinumero: 15124
Maa: Kreikka
Yhteyshenkilö: Procurement Officer
Sähköpostiosoite: procurement@enisa.europa.eu
Puhelin: +30 2814409711

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.enisa.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5999
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5999
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: verkkotietoturva

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EU:n kyberkriisiyhteistyöhön liittyvän infran ja palveluiden kehittäminen ja tuki (3 erää)

Viitenumero: ENISA F-COD-20-T03
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) aikoo tehdä sopimuksen palveluista kutakin erää kohti vähintään 3:n sellaisen palveluntarjoajan kanssa, jotka voivat toimittaa tukea EU:n kyberkriisiyhteistyön alalla. Tärkeimmät 3 alaa ovat seuraavat:

erä 1: harjoituksissa, haasteissa ja koulutuksessa tarvittavan materiaalin kehittäminen,

erä 2: infran toimittaminen operatiivista yhteistyötä ja harjoituksia varten sekä

erä 3: audiovisuaalisen materiaalin kehittäminen sekä journalistiset ja julkisuuteen liittyvät asiat ja tuki taustatoiminnoille.

Tarjouskilpailun voittajat voivat sitten osallistua rinnakkaisten puitesopimusten sopimusosapuolten kesken ”uudelleenkäynnistetyn kilpailun” menetelmällä käytäviin tarjouskilpailuihin kunkin erän osalta.

Tarjoajilla on mahdollisuus tehdä tarjous vain yhdestä tai useammasta erästä, ja tarjoajia kehotetaan muodostamaan konsortioita ja/tai käyttämään alihankkijoita, jotta ne voisivat täyttää kunkin erän vähimmäisvaatimukset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Harjoituksissa, haasteissa ja koulutuksessa tarvittavan materiaalin kehittäminen

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
92110000 Elokuvien ja videonauhojen tuotanto ja vastaavat palvelut
92310000 Taiteellinen ja kirjallinen tuotanto ja tulkinta
92400000 Uutistoimistopalvelut
79416200 Suhdetoimintaa koskevat konsulttipalvelut
80531200 Tekniset koulutuspalvelut
80600000 Maanpuolustus- ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: EL30 Aττική
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjoajilla edellytetään olevan seuraaviin aihealueisiin liittyvää asiantuntemusta ja tietämystä:

a) laaja kokemus teknisestä kyberturvallisuudesta,

b) laaja tietämys kyberturvallisuusuhkien koko kentästä,

c) kokemusta turvallisuutta uhkaavien tapahtumien teknisestä analyysistä, esim. haittaohjelmistot, lokien analysointi, rikosjälkitutkimus,

d) teknisten konstruktien/tapahtumien konkreettinen kehittäminen,

e) vahva tekninen tietämys penetraatiotestauksesta,

f) kokemusta tarinankerronnasta, pelien suunnittelusta ja skenaarioiden kehittämisestä,

g) kokemusta kyberturvallisuuskilpailuista (mukaan luettuna ”Capture the Flag” eli CTF-kilpailut), harjoituksista ja peleistä,

h) kokemusta koneiden välisistä Capture the Flag -kamppailuista, hyökkäävien ja puolustavien puna–sini-tiimien välisistä taisteluista, pakohuoneista jne.,

i) kokemusta laitteistohaasteista,

j) tietoa pelillistämisestä ja vakavasti otettavista peleistä,

k) kokemusta kyberturvallisuuskoulutusmateriaalin kehittämisestä,

l) kokemusta kyberturvallisuuden verkko-oppimismateriaalin kehittämisestä,

m) kokemusta yleisestä tietoturvan hallinnasta,

n) kokemusta koulutuksen ja luentojen antamisesta ammattilaisille kyberturvallisuusalan aiheista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tehtävän puitesopimuksen kesto on aluksi 12 kuukautta, ja se voidaan uusia vuosittain enintään 3 vuoden ajaksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Infran toimittaminen operatiivista yhteistyötä ja harjoituksia varten

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72100000 Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut
72800000 Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut
72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut
30211300 Atk-järjestelmäjalustat
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: EL30 Aττική
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjoajan tulee todistaa ammattitaitonsa ainakin yhdessä alla luetelluista ammattipätevyyslajeista ollakseen valintakelpoinen:

a) paikan päällä ja/tai pilvessä sijaitsevien alustojen vaatiman infran toimittaminen, hallinnointi ja tukeminen, kyseeseen tulevat seuraavat:

— verkkoon ja laitteistoon kuuluvan infran suunnitteleminen,

— infran käyttöönotto,

— infran tuki ja hallinnointi,

— infran integrointi olemassa oleviin alustoihin,

— asianmukaiset tukipalvelut määriteltyjen palvelutasosopimusten mukaisesti (s.o. jatkuva ympärivuorokautinen (24/7) tuki- ja neuvontapalvelu),

b) ohjelmistot:

— ohjelmistojen kehitys ja ylläpito: testaus, jatkuva integraatio, jatkuva toimitus, laadunvarmistus jne.,

— haavoittuvuuksien hallinta,

— DevOps-menetelmien käyttö,

c) tarkastuspalvelut:

— yleiset tarkastuspalvelut (eli ISO 27000, GDPR, jne.),

— paikalla olevan ja pilvi-infran, ohjelmistojen ja koodin pen-testaus,

— alustojen vahvistaminen (vähentämällä haavoittuvuusmahdollisuuksia),

d) uudet tulossa olevat teknologiat: asiantuntemus uusista tutkimuksen kohteista / kehittyvistä teknologioista, kuten esimerkiksi:

— tekoäly (valvottu/valvomaton oppiminen, luonnollisen kielen käsittely, koneoppiminen),

— big datan analysointi, datan louhiminen/luokittelu/klusterointi, eri avoimista lähteistä saadun tiedon käsittely, kerääminen ja havainnollistaminen,

— lohkoketjuteknologiat turvallisuuden, verifioinnin ja seurannan palveluksessa,

e) erityisalustojen kehittäminen, toimittaminen, tukeminen sekä ylläpito:

— kyberharjoitusalustat,

— capture the flag -alustat,

— kybersimulaatiopelikenttäalustat (cyber range),

— IT-turvallisuus- ja yleinen opetus, verkko-oppimisalustat,

— avoimen tiedon tiedustelualustat,

— kyberkriisiyhteistyöalustat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tehtävän puitesopimuksen kesto on aluksi 12 kuukautta, ja se voidaan uusia vuosittain enintään 3 vuoden ajaksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Audiovisuaalisen materiaalin kehittäminen sekä journalistiset ja julkisuuteen liittyvät asiat ja tuki taustatoiminnoille

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
92110000 Elokuvien ja videonauhojen tuotanto ja vastaavat palvelut
92111100 Opetuselokuvien ja -videoiden tuotanto
92312211 Tekstitoimituspalvelut
92312212 Koulutuskäsikirjojen laatimiseen liittyvät palvelut
92312213 Teknisten asiakirjojen laadintapalvelut
79416000 Suhdetoimintaan liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: EL30 Aττική
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjoajilla edellytetään olevan seuraaviin aihealueisiin liittyvää asiantuntemusta ja tietämystä:

a) audiovisuaalisen materiaalin tuotanto:

— videotuotanto,

— graafiset tietokonekuvat, tiedon kuvittaminen,

— erikoistehosteet,

— mainosmateriaalit,

— näytteleminen tai näyttelijöiden käyttömahdollisuus,

— tarinankerronta,

— viestintä- ja esitystaidot,

— ainakin kirjoitetun ja puhutun englannin kielen sujuva hallinta (muiden EU:n kielten sujuva hallinta on eduksi),

b) sihteeripalvelut:

— kyberturvallisuusharjoitusten moderointi (poliittisella/operatiivisella/teknisellä EU-tasolla),

— pöytäkirjan pitäminen,

— hankedokumentaation tukeminen,

— kokousten/työpajojen työstä raportointi,

— ainakin kirjoitetun ja puhutun englannin kielen sujuva hallinta (muiden EU:n kielten sujuva hallinta on eduksi),

c) asiantuntemuksen tarjoaminen kyberharjoitusten, -haasteiden ja muiden toimien julkisuusasioissa ja viestintäskenaarioissa:

— journalistinen asiantuntemus,

— julkisen viestinnän asiantuntemus,

— julkisten asioiden strategia, suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen,

— mediaskenaarioiden, tapahtumien ja virikkeiden luonnosteleminen kyberharjoituksia varten,

— viestintäalan ammattilaisen (journalistin) roolin vetäminen kyberharjoitusten aikana,

— ainakin kirjoitetun ja puhutun englannin kielen sujuva hallinta (muiden EU:n kielten sujuva hallinta on eduksi),

d) projektinhallinnan asiantuntemuksen tarjoaminen:

— kokousten suunnittelu ja toteuttaminen,

— hankedokumentaation tukeminen,

— ainakin kirjoitetun ja puhutun englannin kielen sujuva hallinta (muiden EU:n kielten sujuva hallinta on eduksi),

— projektinhallintaan liittyvät tiedot ja toimitettavat suoritteet (Gantt-kaaviot, etapit, riskit, niiden hallintatoimet jne.),

e) asiantuntemuksen toimittaminen käännös- ja tulkkauspalveluiden osalta:

— tulkkauspalvelut paikan päällä,

— tapahtumien ja kokousten hoitaminen,

— asiakirjojen kääntäminen,

— simultaanitulkkaus,

— puhelintulkkaus,

f) (englanninkielisten) asiakirjojen ja tutkimusten oikoluku ja muokkaaminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tehtävän puitesopimuksen kesto on aluksi 12 kuukautta, ja se voidaan uusia vuosittain enintään 3 vuoden ajaksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/03/2020
Paikallinen aika: 18:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/03/2020
Paikallinen aika: 11:30
Paikka:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, KREIKKA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua enintään 1 laillinen edustaja jokaiselta menettelyyn osallistuvalta tarjoajalta. Tarjoajien on ilmoitettava ENISAlle aikomuksestaan osallistua tilaisuuteen kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen procurement@enisa.europa.eu vähintään 2 työpäivää ennen avaustilaisuutta. Jos kyseisiä tietoja ei toimiteta, hankintaviranomainen varaa oikeuden kieltää sen toimitiloihin pääsyn.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2600
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/02/2020