Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Varor - 80660-2014

Visa förkortad version

11/03/2014    S49    Europeiska kommissionen - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Installation av ett nytt kök i ”Foyer européen”, Luxemburg

2014/S 049-080660

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 5.2.2014, 2014/S 25-038778)

Europeiska kommissionen, att. Infrastruktur- och logistikbyrån – Luxemburg, enhet OIL.06, sektor 002 – upphandlingsförfaranden och kontrakt, Jean Monnet-byggnaden, kontor A1/029, 2920Luxemburg, LUXEMBURG. Tfn +352 4301-38312. Fax +352 4301-32109. E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

11.3.2014 (16:00).

IV.3.8) Anbudsöppning

17.3.2014 (15:00).

(...)

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

21.3.2014 (16:00).

IV.3.8) Anbudsöppning:

27.3.2014 (15:00).

(...)