Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 80662-2014

Visa förkortad version

11/03/2014    S49

Belgien-Bryssel: DIGIT/R2/PO/2013/022 – Stationära persondatorer (Desktop III)

2014/S 049-080662

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för informationsteknik, direktoratet för resursförvaltning och logistik, enheten för ekonomi och kontrakt
Postadress: Rue Belliard 28, kontor: 07/142
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: Martin Bilbao, enhetschef
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Fax: +32 22957702

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=421

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=421

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Annan: informationsteknik.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja

Officiellt namn: Europeiska unionens råd
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bryssel
Postnummer: 1048
Land: Belgien

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Allée du Printemps
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67070
Land: Frankrike

Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg

Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxemburg
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg

Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Postadress: Rue Belliard 99
Ort: Bryssel
Postnummer: 1040
Land: Belgien

Officiellt namn: Regionkommittén
Postadress: Jacques Delors-byggnaden, rue Belliard 99–101
Ort: Bryssel
Postnummer: 1040
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrike

Officiellt namn: Europeiska datatillsynsmannen
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1047
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Postadress: 103 rue de Grenelle
Ort: Paris
Postnummer: 75007
Land: Frankrike

Officiellt namn: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Postadress: Westhafenplatz 1
Ort: Frankfurt am Main
Postnummer: 60327
Land: Tyskland

Officiellt namn: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Postadress: Trg republike 3
Ort: Ljubljana
Postnummer: SI-1000
Land: Slovenien

Officiellt namn: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Postadress: 1, rue du Fort Thüngen
Ort: Luxemburg
Postnummer: 1499
Land: Luxemburg

Officiellt namn: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Postadress: Box 22427
Ort: Thessaloniki
Postnummer: 551 02
Land: Grekland

Officiellt namn: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Postadress: Box 101253
Ort: Köln
Postnummer: 50452
Land: Tyskland

Officiellt namn: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Postadress: Tomtebodavägen 11A
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-171 65
Land: Sverige

Officiellt namn: Europeiska kemikaliemyndigheten
Postadress: Box 400
Ort: Helsingfors
Postnummer: FI-00121
Land: Finland

Officiellt namn: Europeiska miljöbyrån
Postadress: Kongens Nytorv 6
Ort: Köpenhamn K
Postnummer: 1050
Land: Danmark

Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Postadress: Largo N. Palli 5/A
Ort: Parma PR
Postnummer: 43121
Land: Italien

Officiellt namn: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Postadress: Svitrigailos g. 11M
Ort: Vilnius
Postnummer: LT-03228
Land: Litauen

Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: Westferry Circus, Canary Wharf
Ort: London
Postnummer: E14 4HB
Land: Förenade kungariket

Officiellt namn: Europeiska järnvägsbyrån
Postadress: Box 20392
Ort: Valenciennes
Postnummer: 59307
Land: Frankrike

Officiellt namn: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Postadress: Villa Gualino, viale Settimio Severo 65
Ort: Turin TO
Postnummer: 10133
Land: Italien

Officiellt namn: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Postadress: Gran Vía, 33
Ort: Bilbao (Vizcaya)
Postnummer: 48009
Land: Spanien

Officiellt namn: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Postadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Ort: Dublin
Land: Irland

Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Postadress: Schwarzenbergplatz 11
Ort: Wien
Postnummer: 1040
Land: Österrike

Officiellt namn: Europeiska byrån för GNSS
Postadress: Janovského 438/2
Ort: Prag
Postnummer: 17000
Land: Tjeckien

Officiellt namn: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
Postadress: Rävala pst 4
Ort: Tallinn
Postnummer: 10143
Land: Estland

Officiellt namn: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Postadress: ”MTC Block A”, Winemakers Wharf
Ort: Valletta
Postnummer: MT-1917
Land: Malta

Officiellt namn: Det gemensamma företaget Artemis
Postadress: Avenue de la Toison d'Or 56/60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Det gemensamma företaget Clean Sky
Postadress: Avenue de la Toison d'Or 56/60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Det gemensamma företaget Eniac
Postadress: Avenue de la Toison d'Or 56/60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Postadress: Torres Diagonal Litoral, byggnad B3
Ort: Barcelona (Barcelona)
Postnummer: 08019
Land: Spanien

Officiellt namn: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Postadress: Avenue de la Toison d'Or 56/60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Det gemensamma Sesar-företaget
Postadress: Avenue de Cortenbergh 100
Ort: Bryssel
Postnummer: 1000
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska institutet för innovation och teknik
Postadress: Infopark, Neumann Janos utca 1/E
Ort: Budapest
Postnummer: 1117
Land: Ungern

Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: Rue des Drapiers 17–23
Ort: Bryssel
Postnummer: 1050
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska polisakademin
Postadress: Bramshill
Ort: Hook, Hampshire
Postnummer: RG27 0JW
Land: Förenade kungariket

Officiellt namn: Europaskolorna
Postadress: Rue Joseph II 30
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska utrikestjänsten
Postadress: Capital-byggnaden, rond point Schuman 9A
Ort: Bryssel
Postnummer: 1046
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Postadress: Box 771
Ort: Vigo (Pontevedra)
Postnummer: 36200
Land: Spanien

Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten
Postadress: 25 Old Broad Street, ”Tower 42”
Ort: London
Postnummer: EC2N 1HQ
Land: Förenade kungariket

Officiellt namn: Europeiska polisbyrån
Postadress: Box 90850
Ort: Haag
Postnummer: 2509 LW
Land: Nederländerna

Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Postadress: Cais do Sodré
Ort: Lissabon
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal

Officiellt namn: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Postadress: Cais do Sodré
Ort: Lissabon
Postnummer: 1249-289
Land: Portugal

Officiellt namn: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante (Alicante)
Postnummer: 03008
Land: Spanien

Officiellt namn: Det gemensamma företaget IMI
Postadress: Avenue de la Toison d'Or 56/–60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1060
Land: Belgien

Officiellt namn: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
Postadress: Avenue du Bourget 1
Ort: Bryssel
Postnummer: 1140
Land: Belgien

Officiellt namn: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet
Postadress: COV2 24/164
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Genomförandeorganet för forskning
Postadress: COVE
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Easme – Genomförandeorganet för små och medelstora företag
Postadress: Place Rogier 16
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Chafea – Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor
Postadress: Drosbach-byggnaden
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg

Officiellt namn: Inea – Genomförandeorganet för innovation och nätverk
Postadress: Europeiska kommissionen – W910
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Postadress: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, våning 2
Ort: Riga
Postnummer: LV-1050
Land: Lettland

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
DIGIT/R2/PO/2013/022 – Stationära persondatorer (Desktop III)
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Huvudplatserna för leverans kommer att vara lokaler tillhörande EU:s institutioner, organ och byråer och det gemensamma forskningscentrumets anläggningar. Emellanåt kan leverans komma att ske på någon annan plats inom EU.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal år: 9
Motivering för ett ramavtal med en löptid på över fyra år: — För inköp av stationära datorer och tillhörande utrustning: 2 år från datumet för undertecknande, med 4 möjliga förlängningar på 6 månader efter den inledande tidsperioden (högst 4 år inköp),
— För underhåll, uppgradering och tillhörande tjänster: 7 år från datumet för undertecknande, med möjlighet till årsvisa förlängningar upp till ytterligare 2 år (högst 9 år).
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Anskaffning av stationära persondatorer, datorer för tunna klienter, bildskärmar, tillhörande utrustning (inbegripet datortillbehör) och tillhörande tjänster.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

30213000 Persondatorer, 30213300 Stationär dator, 30231300 Bildskärmar, 30231310 Platta bildskärmar, 30232000 Kringutrustning, 30233132 Fasta skivminnen, 30233150 Optiska skivminnesenheter, 30233180 Lagringsenhet med flashminne, 30234500 Minnesmedier, 30236110 RAM-minne (Random Access Memory)

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Upphandlingens totala mängd beräknas till cirka 87 102 referenskonfigurationer för persondatorer och 15 939 persondatorer för särskilda ändamål, 87 312 platta standardbildskärmar och 4 064 arbetsdagars konsulttjänster för kontraktets hela löptid.
Se upphandlingsdokumenten för ytterligare uppgifter.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 108 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Gemensamma anbud från flera ekonomiska aktörer (t.ex. konsortier) är tillåtna. Om kontraktet tilldelas en partner i ett gemensamt anbud ska partnern vara solidariskt ansvarig för utförandet av kontraktet som helhet. Ekonomiska aktörer kan komma att uppmanas att ge samarbetet formell status innan kontraktet undertecknas.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se förfrågningsunderlaget.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier

Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till nedan angivna kriterier

1. Tekniskt anbud. Viktning 50

2. Finansiellt anbud. Viktning 50

IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
”DIGIT/R2/PO/2013/022 - DESKTOP III”.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Förhandsmeddelande

Meddelandenummer i EUT: 2013/S 65-108225 av den 3.4.2013

IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
28.4.2014
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 5.5.2014 - 10:00

Plats:

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för informationsteknik, rue Belliard 28, 1049 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppnandet.
Registrering i förväg är obligatoriskt.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (däribland frågor och svar) kan laddas ned från följande webbplatsadress: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm

Berörda parter kan registrera sig på webbplatsen om de så önskar. De kommer då att informeras (endast via e-post) om uppdateringar som görs av webbplatsen med avseende på denna anbudsinfordran.
Parter som inte registrerat sig uppmanas att besöka webbplatsen regelbundet. Kommissionen kommer inte att vara ansvarsskyldig om anbudsgivare inte uppmärksammar kompletterande information om denna upphandling som publiceras på webbplatsen.
Ingen information i pappersform kommer att ges. Generaldirektoratet för informationsteknik Emas-certifierades 2008 och arbetar därför på ett miljövänligt sätt. Emas är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för informationsteknik, direktoratet för resursförvaltning och logistik, enheten för ekonomi och kontrakt
Postadress: Rue Belliard 28, kontor: 07/142
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Internetadress: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27.2.2014