Pakalpojumi - 81036-2021

Submission deadline has been amended by:  148172-2021
17/02/2021    S33

Luksemburga-Luksemburga: Vairākkārtējs pamatnolīgums par konsultāciju pakalpojumiem EIB grupas Darbības novērtējuma nodaļas atbalstam (Operations Evaluation Division - OED)

2021/S 033-081036

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju banka
Pasta adrese: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2950
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: CS-Procurement
E-pasts: cs-procurement@eib.org
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eib.org
Pircēja profila adrese: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Vairākkārtējs pamatnolīgums par konsultāciju pakalpojumiem EIB grupas Darbības novērtējuma nodaļas atbalstam (Operations Evaluation Division - OED)

Atsauces numurs: CFT-1615
II.1.2)Galvenās CPV kods
79419000 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt vairākkārtēju pamatnolīgumu ar ne vairāk kā sešiem uzņēmējiem par augstas kvalitātes ar novērtēšanu saistītu pakalpojumu sniegšanu. Šiem uzņēmējiem jābūt augsta līmeņa zināšanām par novērtēšanas metodiku un rīkiem. Pretendentiem jāspēj apliecināt, ka tie ir veikuši sarežģītus novērtējumus un ka tie spēj izraudzīties piemērotus nozares speciālistus ar atbilstošām tehniskajām un valodu prasmēm, kas nepieciešamas, lai izpildītu novērtēšanas uzdevumus daudzās valstīs, daudzās nozarēs un saistībā ar plašu produktu klāstu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
66171000 Finanšu konsultāciju pakalpojumi
71356400 Tehniskās plānošanas pakalpojumi
73200000 Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi
73210000 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
73220000 Izstrādes konsultāciju pakalpojumi
79400000 Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju un saistītie pakalpojumi
79411000 Vispārējās vadības konsultāciju pakalpojumi
79411100 Uzņēmējdarbības attīstības konsultāciju pakalpojumi
79419000 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi
90713000 Vides jautājumu konsultāciju pakalpojumi
92312211 Rakstnieku aģentūru sniegtie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Sniedzamo pakalpojumu veids ir novērtējums, izpēte saistībā ar novērtēšanu un citi pētījumi, kuros var būt ieinteresēta OED. Konsultāciju uzdevumu mērķis būs palīdzēt OED novērtēšanas pamatgrupai. Detalizēti individuālu uzdevumu pasākumi saskaņā ar pamatnolīgumu tiks aprakstīti individuālos uzdevuma noteikumos (Assignment Terms of Reference - ATORs) ar izraudzītajiem pakalpojumu sniedzējiem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Pamatnolīgumi ar izraudzītajiem pakalpojumu sniedzējiem tiks noslēgti uz divu gadu periodu no to spēkā stāšanās dienas. Tos varēs uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata atjaunot uz turpmāku divu gadu periodu, kopumā nepārsniedzot četrus gadus.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 6
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 09/04/2021
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 12/04/2021
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sanāksmē. Uzņēmējiem, kas būs iesnieguši piedāvājumu, pēc rakstiska pieprasījuma EIB (skatīt I.1) iedaļu) tiks nodrošināts piedāvājumu atvēršanas rakstisks protokols.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sanāksmē. Uzņēmējiem, kas būs iesnieguši piedāvājumu, pēc rakstiska pieprasījuma EIB (skatīt I.1) iedaļu) tiks nodrošināts piedāvājumu atvēršanas rakstisks protokols.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

četri gadi

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pretendenti var ziņot vispirms EIB par jebkādām bažām saistībā ar iepirkumu, izmantojot šī paziņojuma par līgumu I.1) iedaļā norādīto kontaktinformāciju.

Ja pretendenti vai ieinteresētās puses uzskata, ka EIB ir pieļāvusi administratīvu kļūmi (piem., tā nav rīkojusies saskaņā ar noteikto politiku, standartiem un procedūrām vai nav ievērojusi labas pārvaldības principus), tie var iesniegt sūdzību EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānismam (skatīt https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) viena gada laikā no brīža, kad sūdzības iesniedzējs pamatoti ir uzzinājis par iespējamo EIB rīcību, lēmumu vai bezdarbību. Ja pretendenti nav apmierināti ar iznākumu, tie var pieprasīt Eiropas Ombudam pārskatīt EIB grupas atbildi uz sūdzību (skatīt https://www.ombudsman.europa.eu).

Prasību par piešķiršanas lēmuma atcelšanu un/vai nodarīto kaitējumu pretendenti var iesniegt divu mēnešu laikā no procedūras iznākuma (piešķiršanas lēmuma) paziņošanas. Ja jūs iesniegsiet kādus pieprasījumus vai EIB sniegs atbildes, vai tiks iesniegtas sūdzības par administratīvu kļūmi, tas nenozīmēs, ka to mērķis ir atlikt termiņu, kas noteikts prasības par atcelšanu iesniegšanai, vai atklāt jaunu periodu prasības par atcelšanu iesniegšanai vai ka to dēļ šis termiņš tiks atlikts vai tiks atklāts jauns periods. Par atcelšanas procedūru izskatīšanu atbildīgā struktūra ir norādīta šā paziņojuma par līgumu VI.4.1) iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
05/02/2021