Pakalpojumi - 82434-2019

21/02/2019    S37

Vācija-Ķelne: ECCAIRS 2.0 – platforma ziņošanai par notikumiem

2019/S 037-082434

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
Pasta adrese: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Pilsēta: Cologne
NUTS kods: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 50668
Valsts: Vācija
E-pasts: tenders@easa.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4366
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: aviācijas drošība, vide

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

ECCAIRS 2.0 – platforma ziņošanai par notikumiem

Atsauces numurs: EASA.2019.HVP.01
II.1.2)Galvenās CPV kods
72000000 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pamatnolīgums attiecas uz ziņošanai par notikumiem, negadījumiem un incidentiem paredzētas sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
48800000 Informācijas sistēmas un serveri
48810000 Informācijas sistēmas
72000000 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
72200000 Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi
72230000 Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi
72250000 Sistēmas un atbalsta pakalpojumi
72253200 Sistēmu atbalsta pakalpojumi
72254100 Sistēmu testēšanas pakalpojumi
72260000 Ar programmatūru saistītie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ES teritorijā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Galvenie sagaidāmie pakalpojumi:

— risinājuma tehniskā izstrāde,

— galīgais lietotāju akcepttests,

— risinājuma efektīva ieviešana,

— uzturēšana ar pilnveides darbībām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

pamatnolīgums ir automātiski atjaunojams 2 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem, ja vien kāda no pusēm nebūs saņēmusi oficiālu paziņojumu par pretējo.

Maksimālais darbības laiks: 48 mēneši

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Komisijas 26.3.2014 Īstenošanas lēmums, ar ko izveido 2014. gada daudzgadu darba programmu finansiālajai palīdzībai Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) jomā – transporta nozarē no 2014. līdz 2020. gadam (C(2014) 1921 final).

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
Paātrināta procedūra
Pamatojums:

sniegtais atbalsts pašreizējās platformas “ECCAIRS”, kas paredzēta ziņošanai par notikumiem, versijai tiks pārtraukts 2020. gada 1. ceturksnī.

Aģentūra atsevišķi uzņemas pilnu atbildību pārstrukturizēt šo versiju, lai līdz minētajam laikam tā ir pilnībā funkcionējoša, nepieļaujot nekādus kavējumus.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 3
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 12/03/2019
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 4 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 14/03/2019
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA), Konrad-Adenauer-Ufer 3, D-50668 Cologne, VĀCIJA

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
14/02/2019