С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 92683-2016

Компактен изглед

19/03/2016    S56

Люксембург-Люксембург: Второ проучване на училища: ИКТ в образованието – SMART 2014/0020

2016/S 056-092683

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 31.10.2015 г., 2015/S 212-384023)

Европейска комисия, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G: Media and Data, G.4: Inclusion, Skills and Youth, на вниманието на: Ms Patricia Manson, Jean Monnet Building, L-2920 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: Central Financial Unit. Тел. +352 4301-33261. Електронна поща: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Забележка:

Процедурата по възлагане бе обявена за неуспешна.

Поръчката може да бъде публикувана отново.