Услуги - 92683-2016

Компактен изглед

19/03/2016    S56

Люксембург-Люксембург: Второ проучване на училища: ИКТ в образованието – SMART 2014/0020

2016/S 056-092683

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 31.10.2015 г., 2015/S 212-384023)

Европейска комисия, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G: Media and Data, G.4: Inclusion, Skills and Youth, на вниманието на: Ms Patricia Manson, Jean Monnet Building, L-2920 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: Central Financial Unit. Тел. +352 4301-33261. Електронна поща: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Забележка:

Процедурата по възлагане бе обявена за неуспешна.

Поръчката може да бъде публикувана отново.