Palvelut - 93218-2019

27/02/2019    S41    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Riihimäki: Tieliikennepalvelut

2019/S 041-093218

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Riihimäen kaupunki
0152563-4
Eteläinen Asemakatu 2
Riihimäki
11130
Suomi
Yhteyshenkilö: Seija Alaräihä
Puhelin: +358 197585011
Sähköpostiosoite: seija.alaraiha@rhl-data.fi
NUTS-koodi: FI1C2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.riihimaki.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Hausjärven kunta
0145997-2
Oitti
12100
Suomi
Sähköpostiosoite: hausjarvi@hausjarvi.fi
NUTS-koodi: FI1C2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://hausjarvi.fi

Hankkijaprofiilin osoite: https://hausjarvi.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Lopen kunta
0150919-1
Loppi
12700
Suomi
Sähköpostiosoite: lopenkunta@loppi.fi
NUTS-koodi: FI1C2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://loppi.fi

Hankkijaprofiilin osoite: http://loppi.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Hyvinkään kaupunki
0125866-0
Hyvinkää
05801
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hyvinkaa.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hyvinkaa.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Nurmijärven kunta
9014643-2
Nurmijärvi
01901
Suomi
Sähköpostiosoite: kunta@nurmijarvi.fi
NUTS-koodi: FI1B

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.nurmijarvi.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Järvenpään kaupunki
0126541-4
Järvenpää
04410
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@jarvenpaa.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.jarvenpaa.fi

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.jarvenpaa.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Tuusulan kunta
0131661-3
Tuusula
04300
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tuusula.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.tuusula.fi

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.tuusula.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Keravan kaupunki
0127485-5
Kerava
04201
Suomi
Sähköpostiosoite: kerava@kerava.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kerava.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Mäntsälän kunta
0129261-5
Mäntsälä
04600
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantsala.fi
NUTS-koodi: FI1B

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.mantsala.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/riihimaki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/riihimaki?id=222321&tpk=97f717be-7c4e-4f32-9184-28204349a0df
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kirjastoaineistojen kuljetukset Ratamo-kirjasto ja Kirkes-kirjasto reiteillä

Viitenumero: 190215
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kirjastoaineistojen kuljetukset toimituspalveluineen Ratamo- ja Kirkes-kirjastojen välillä. Ratamo-kirjastoja ovat Riihimäen, Hyvinkään, Hausjärven, Nurmijärven ja Lopen kirjastot. Kirkes-kirjastoja ovat Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastot.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 220 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C2
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö koskee kirjastoaineistojen kuljetuksia toimituspalveluineen Kirkes- ja Ratamo-kirjastojen välillä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirkes on Keski-Uudenmaan kirjastoverkko, johon kuuluu Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastot (yhteensä 6 toimipistettä). Lisäksi Tuusulassa ja Mäntsälässä kiertävät kirjastoautot. Kirkes-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä ja aineistotietokanta. Asiakkaat voivat käyttää kaikkien kirjastojen palveluita samalla kirjastokortilla. Kirkes palvelee n. 137 000 asukkaan aluetta. Ratamo on kirjastokimppa, johon kuuluu Hausjärven, Hyvinkään, Nurmijärven ja Riihimäen kirjastot (yhteensä 6 toimipistettä). Sama kirjastokortti käy kaikissa Ratamo-kirjastoissa. Kuljetusten piiriin kuuluu myös Lopen kirjasto, jolla on eri kirjastojärjestelmä mutta joka on kuitenkin ns. yhteistyökirjasto. Ratamo palvelee n. 132 000 asukkaan aluetta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 100
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 220 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

24 kk:n optiokausi (1+1 vuotta) on mahdollinen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Ei sisällä lisähankintaa.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kyseessä oleva palvelu muodostaa hankintayksiköiden käyttöön yhden (1) toiminnallisen kokonaisuuden, jossa aineistoja kuljetetaan kirjastosta toiseen sovitun järjestyksen ja aikataulun mukaisesti.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/03/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/03/2019
Paikallinen aika: 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/02/2019