Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 95173-2016

Visa förkortad version

22/03/2016    S57

Sverige-Solna: Förbättring av övervakningen av vårdkedjan för HIV i Europa

2016/S 057-095173

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 04.03.2016, 2016/S 045-073022)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Granits väg 8, SE-171 65 Solna, SVERIGE. Kontaktpunkt: Procurement Back Office. E-post: procurement@ecdc.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

11.04.2016 (16:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

18.04.2016 (10:00), lokal tid.

[...]

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

25.04.2016 (16:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

02.05.2016 (10:00), lokal tid.

[...]