Tjänster - 98839-2016

24/03/2016    S59

Belgien-Bryssel: Mediekontakter och mediespridning – informationsevenemang för media, PO/2016-04/A2

2016/S 059-098839

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication, Unit A2 — Corporate Communication Contracts and Services
Postadress: rue de la Loi 56
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europol
Postadress: Eisenhowerlaan 73
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postnummer: 2517 KK
Land: Nederländerna
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.europol.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska utrikestjänsten
Postadress: rond point Schuman 9A
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1046
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Postadress: rue Belliard 99
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eurojust
Postadress: Maanweg 174
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postnummer: 2516 AB
Land: Nederländerna
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Postadress: Science and Technology Park of Crete (ITE), Vassilika Vouton
Ort: Heraklion
Nuts-kod: GR4 NISIA AIGAIOU
Postnummer: 700 13
Land: Grekland
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska byrån för GNSS
Postadress: Janovského 438/2
Ort: Prague 7 — Holesovice
Nuts-kod: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postnummer: 170 00
Land: Tjeckien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.gsa.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma resolutionsnämnden
Postadress: rue de la Science 27
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://srb.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet
Postadress: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Ort: Saint-Josse-ten-Noode
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://erc.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor
Postadress: 12, rue Guillaume Kroll
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 1882
Land: Luxemburg
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1375
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mediekontakter och mediespridning – informationsevenemang för media, PO/2016-04/A2

Referensnummer: PO/2016-04/A2.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

3 moduler har utformats för detta kontrakt.

Den första modulen omfattar utformningen och anordnandet av informationsseminarier och studiebesök för media. Dessa ska främst äga rum vid EU-institutionernas säte i Bryssel, eller i någon av EU:s 28 medlemsstater, men kan även hållas i kandidatländerna, i länderna som omfattas av EU:s grannskapspolitik eller i något annat land i världen.

Den andra modulen omfattar skapandet och anordnandet av onlineevenemang för mer specialiserad media. Beroende på ämnet och de tillgängliga resurserna kan de komma att vara öppna för fler intresserade sökande.

Den tredje modulen omfattar förberedande eller uppföljande aktiviteter för de informationsseminarier och sammankomster som anordnas inom ramen modul 1 och 2, eller för andra aktiviteter rörande mediekontakter, för att stimulera nätverkande och utbyte inom media baserat på ett gemensamt intresse för EU-frågor och EU-politik.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 18 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Belgien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 18 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Kommunikationsinsatser.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/04/2016
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/04/2016
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication, Unit A2, Meeting room, 3rd floor, Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

2 personer per anbud. Skicka namnen till den e-postadress som anges i punkt I.1.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/03/2016