Tavarat - 99992-2019

04/03/2019    S44

Suomi-Helsinki: Pesuloiden pyykinpesu-, kuivapesu- ja kuivauskoneet

2019/S 044-099992

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2379058-6
Postiosoite: Viipurinkatu 2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00510
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tarja Ahlfors
Sähköpostiosoite: hankinnat@hekaoy.fi
Puhelin: +358 957674914
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hekaoy.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=196220&tpk=4c5596ec-6c9d-4d6a-8566-baa206574dc2
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Helsingin kaupungin tytäryhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Talopesulakoneiden hankinta, huolto- ja korjauspalvelu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
42716000 Pesuloiden pyykinpesu-, kuivapesu- ja kuivauskoneet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kilpailutus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien talojen (noin 500 vuokranmääritysyksikköä) talopesuloiden pesukoneiden, kuivausrumpujen, kuivauskoneiden hankintaa sekä korjaus- ja huoltopalveluja. Kaikki tarjottavat koneet on oltava tarkoitettu talopesulakäyttöön. Koneet ovat helppokäyttöisiä esim. kielivalinnat (suomi, ruotsi, englanti) ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia. Koska tarjouspyyntö koskee myös nykyisten pesulalaitteiden huoltoa ja korjausta, vaatimuksena on, että tarjoajan huolto-organisaatio huoltaa ja korjaa myös muita yleisimpiä talopesulakonemerkkejä (esim. Electrolux, Talpet, Nortec).

Kilpailutus toteutetaan EU-kynnysarvon ylittävänä tavara- ja palveluhankintana.

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä kahden (2) toimittajan kanssa. Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jota voidaan jatkaa kahdella (1 vuosi + 1 vuosi) optiovuodella.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Talopesulakoneet

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
42716000 Pesuloiden pyykinpesu-, kuivapesu- ja kuivauskoneet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Talopesulakoneet (katso Lyhyt kuvaus -kohta).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jota voidaan jatkaa kahdella (1 vuosi + 1 vuosi) optiokaudella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Liittyy talopesulakoneisiin, jotka eivät ole mukana kilpailutuksessa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Talopesulalaitteiden huolto- ja korjauspalvelu

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
50800000 Erilaiset korjaus- ja huoltopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Talopesulalaitteiden huolto- ja korjauspalvelu (katso Lyhyt kuvaus -kohta).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jota voidaan jatkaa kahdella (1 + 1 vuosi) optiovuodella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää ESPD-lomakkeessa esitetyt vaatimukset sekä kansalliset vaatimukset, joita on mm. tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n (22.5.2015/678) mukaiset velvoitteet. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajalla on oltava hankinnan sisältö ja laajuus huomioon ottaen riittävä kokemus vastaavista hankinnoista.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 116-263313
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/04/2019
Paikallinen aika: 09:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/04/2019
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Pesulalaitteet kilpailutetaan uudestaan sopimuskauden päätyttyä.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/03/2019