Palvelut - 100739-2019

04/03/2019    S44    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Karstula: Rakentamiseen liittyvät palvelut

2019/S 044-100739

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Karstulan kunta
9094917-1
Virastotie 4
Karstula
43500
Suomi
Yhteyshenkilö: Mari Voimäki
Puhelin: +358 444596623
Sähköpostiosoite: mari.voimaki@karstula.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.karstula.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/karstula
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/karstula?id=225909&tpk=a751db60-8c16-44e6-9035-9da6c1066c20
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Karstulan yhtenäiskoulun rakennuttaminen ja valvonta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71500000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Karstulan kunta pyytää tarjoustanne Karstulan yhtenäiskoulun rakennuttamisesta ja valvonnasta (rakennustekninen valvonta, LVIA -valvonta ja sähkövalvonta). Rakennuttamisen ja valvonnan kokonaishintaan tulee sisällyttää tarvittavat kokouskäynnit, työmaakäynnit ja matkakustannukset. Rakennuttajakonsultti tai valvoja toimivat myös tilaajan työturvallisuus- ja turvallisuuskoordinaattoreina. Mahdollisten lisähankintatöiden käyttämisestä päättää hankintayksikkö (tilaaja) erikseen.

Hankkeen alustava aikataulu on laadittu siten, että toteutussuunnitelu kilpailutetaan kesään mennessä, toteutussuunnittelu aloitetaan kesän 2019 aikana ja suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankkeen suunniteltu valmistuminen on maaliskuussa 2021.

Koko hankkeen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta-arvio on noin 12 500 000 EUR alv 0 % (ei sisällä mm. irtokalusteita ja rakennusten purkutöitä).

Liitteinä L1-tason luonnossuunnitelmat, tilaohjelma ja hankesuunnitelma.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
Pääasiallinen suorituspaikka:

Karstula

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Karstulan kunta pyytää tarjoustanne Karstulan yhtenäiskoulun rakennuttamisesta ja valvonnasta (rakennustekninen valvonta, LVIA -valvonta ja sähkövalvonta). Rakennuttamisen ja valvonnan kokonaishintaan tulee sisällyttää tarvittavat kokouskäynnit, työmaakäynnit ja matkakustannukset. Rakennuttajakonsultti tai valvoja toimivat myös tilaajan työturvallisuus- ja turvallisuuskoordinaattoreina. Mahdollisten lisähankintatöiden käyttämisestä päättää hankintayksikkö (tilaaja) erikseen.

Hankkeen alustava aikataulu on laadittu siten, että toteutussuunnitelu kilpailutetaan kesään mennessä, toteutussuunnittelu aloitetaan kesän 2019 aikana ja suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hanke toteutetaan jaettuna urakointina ja projektipäällikön kokemus urakkakilpailutuksesta katsotaan edellytykseksi hankkeen onnistumiselle. Suunnittelun ja urakoiden kilpailutus kuuluu projektipäällikön tehtäviin. Hankkeen suunniteltu valmistuminen on maaliskuussa 2021.

Koko hankkeen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta-arvio on noin 12 500 000 EUR alv 0 % (ei sisällä mm. irtokalusteita ja rakennusten purkutöitä).

Liitteinä L1-tason luonnossuunnitelmat, tilaohjelma, hankesuunnitelma ja rakennuttamisohjelma.

Lisäksi hankkeessa noudatetaan seuraavia ohjeita:

– Terve talo RT 07-10805

– Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR 12

– Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11121

– Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo RT 16-11123

– Ja sovelletaan Vna 205/2009 turvallisuuskoordinaattorin ohjeistusta

– Sopimus tehdään konsulttisopimus pohjalle RT80343.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatukriteerit / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 60
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/04/2019
päättymispäivä: 31/05/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Mikäli hankkeen valmistumisen aikataulu muuttuu toteutussuunnittelu- tai rakentamisen valmisteluvaiheessa, sopimuksen tulee jatkua hankkeen valmistumiseen saakka. Jälkitarkastukset ja takuuajan tarkastukset tulee sisältyä tähän sopimukseen. Tämän sopimuksen ulkopuolisista tehtävistä tulee sopia aina erikseen tilaajan kanssa ennen tehtävän suorittamista.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Vanhojen tontilla olevien rakennusten purkutöiden valvonta erillistilauksena lisätyöhinnan mukaisesti erikseen pyydettäessä myöhemmin. (ei sisälly tähän tarjouspyyntöön).

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/04/2019
Paikallinen aika: 09:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/04/2019
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/03/2019