Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 102366-2014

Kuva koondatud vaade

27/03/2014    S61

Luksemburg-Luxembourg: Statistikateenuste osutamine kapitalikaupade ostujõu pariteetide (PPP) kohta

2014/S 061-102366

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Eurostat
Postiaadress: rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Laurs Nørlund
E-post: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Eurostat
Postiaadress: rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Laurs Nørlund
E-post: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Eurostat
Postiaadress: Jean Monnet' hoone, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Laurs Nørlund, üksus A5-(CAD) Bech F2/907
E-post: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: statistika.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Statistikateenuste osutamine kapitalikaupade ostujõu pariteetide (PPP) kohta
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 10: Turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitlustega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
1. osa: 2015. aasta seadmete hindadest arvutatavate ostujõu pariteetide uuringu koordineerimine.
Kõnealuses osas käsitletakse 2015. aastal tehtavat uuringut. Selle uuringu ettevalmistamine algab 2014. aastal ning tulemuste kontrollimine lõpeb 2016. aastal. Uuringut tehakse kõigis 37 osalevas riigis.
2. osa: 2015. ja 2016. aasta ehitushindadest arvutatavate ostujõu pariteetide uuringute koordineerimine.
Kõnealuses osas käsitletakse 2015. ja 2016. aastal tehtavat uuringut. Uuringuid tehakse kõigis 37 osalevas riigis.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79330000 Statistikateenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
1. osa: 2015. aasta seadmete hindadest arvutatavate ostujõu pariteetide uuringu koordineerimine – kõnealuse pakkumiskutse raames tehtavat tööd käsitletakse 2 järgmise omavahel kattuva lepinguga, millest kumbki hõlmab tööülesannete täitmist 29 kuu jooksul: esimese lepingu raames käsitletakse 2015. aasta uuringuga seotud tegevusi ning teises lepingus (algab 1.7.2015 ja 1.8.2015 vahel) käsitletakse 2016. aasta uuringuga seotud tegevusi.
1 lepingu raames tehtava töö hinnanguline maht on
— umbes 25 inimtöökuud (see tähendab, et kogumaht on umbes 50 inimtöökuud);
— 1päevased lähetused 37 riiki.
2. osa: 2015. ja 2016. aasta ehitushindadest arvutatavate ostujõu pariteetide uuringute koordineerimine – tööülesannete kestus on 29 kuud. Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt
— umbes 50 inimtöökuud;
— abistavad lähetused aastas 6–7 riiki.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 29 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: 2015. aasta seadmete hindadest arvutatavate ostujõu pariteetide uuringu koordineerimine
1)Lühikirjeldus
Kõnealuses osas käsitletakse 2015. aastal tehtavat uuringut. Selle uuringu ettevalmistamine algab 2014. aastal ning tulemuste kontrollimine lõpeb 2016. aastal.
Uuringut tehakse kõigis 37 osalevas riigis.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79330000 Statistikateenused

3)Kogus või ulatus
Tööd kestavad 29 kuud. Kogu lepingu kestuse jooksul tehtava töö kogumaht on hinnanguliselt
— umbes 50 inimtöökuud;
— 1päevased lähetused 37 riiki.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 29 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: 2015. ja 2016. aasta ehitushindadest arvutatavate ostujõu pariteetide uuringute koordineerimine
1)Lühikirjeldus
Kõnealuses osas käsitletakse 2015. ja 2016. aastal tehtavat uuringut. Uuringuid tehakse kõigis 37 osalevas riigis.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79330000 Statistikateenused

3)Kogus või ulatus
Kõnealuse pakkumiskutse raames tehtavat tööd käsitletakse 2 järgmise omavahel kattuva lepinguga, millest kumbki hõlmab tööülesannete täitmist 29 kuu jooksul: esimese lepingu raames käsitletakse 2015. aasta uuringuga seotud tegevusi ning teises lepingus (algab 1.7.2015 ja 1.8.2015 vahel) käsitletakse 2016. aasta uuringuga seotud tegevusi.
1 lepingu raames tehtava töö hinnanguline maht on
— umbes 25 inimtöökuud (see tähendab, et kogumaht on umbes 50 inimtöökuud);
— abistavad lähetused aastas 6–7 riiki.
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
Kestus kuudes: 29 (alates hankelepingu sõlmimisest)
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumise iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 15.5.2014 - 16:00
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 12 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 6.6.2014 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

Eurostat, ruum B4/444, Joseph Bechi hoone, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 volitatud esindaja. Kirjalik volitus, mille on allkirjastanud pakkuja või tema korrakohaselt volitatud esindaja, tuleb esitada pakkumiste avamise komisjoni juhatajale.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Pakkumisdokumendid on eelnevalt taotlemata ja registreerimata elektrooniliselt vahetult kättesaadavad punktis I.1 nimetatud Interneti-aadressil.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
17.3.2014