We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Услуги - 102551-2016

Компактен изглед

26/03/2016    S61    Европейска комисия - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Итaлия-Испра: Лабораторни анализи на проби от почвата, събрани в контекста на изследването LUCAS 2015

2016/S 061-102551

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 9.3.2016 г., 2016/S 048-079091)

Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), Institute for Environment and Sustainability, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ. Електронна поща: JRC-IES-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

11.4.2016.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

14.4.2016 (15:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

14.4.2016.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

19.4.2016 (16:00), местно време.

[...]