Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 103030-2017

21/03/2017    S56

Luksemburg-Luxembourg: Euroopa Kontrollikojas toitlustusteenuste osutamine

2017/S 056-103030

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Sihtnumber: 1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: ECA Procurement Service
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eca.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2272
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faks: +352 4398-46946
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eca.europa.eu
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Euroopa Kontrollikojas toitlustusteenuste osutamine

Viitenumber: CPN 597.
II.1.2)CPV põhikood
55500000 Söökla- ja toitlustusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Eesmärk on sõlmida 2 raamlepingut järgmiste teenuste osutamiseks:

— 1. osa: Euroopa Kontrollikojas toitlustusteenuste osutamine;

— 2. osa: Euroopa Kontrollikojas toitlustusteenuste kvantiteedi ja kvaliteedi kontrollide tegemine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 4 560 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ainult ühe osa kohta
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Euroopa Kontrollikojas toitlustusteenuste osutamine

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
55330000 Selvekohviku teenused
55510000 Sööklateenused
55511000 Söökla ja muude piiratud klientuuriga selvekohvikute teenused
55523000 Muude ettevõtete või asutuste toitlustusteenused
55520000 Toitlustusteenused
55500000 Söökla- ja toitlustusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Põhiline teostamise koht:

Euroopa Kontrollikoda, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Toitlustusteenuste osutamine peaks hõlmama järgmisi teenuseid:

1) töötajatele mõeldud restorani käitamine: töötajatele mõeldud restoran asub aadressil 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, hoone K3 nullkorrusel. Restoran mahutab ligikaudu 400 inimest ning sel on täielikult varustatud köök, mis asub keldris;

2) 2 kiiret teenindust pakkuva kohviku käitamine (K2 ja K3): hoonetes K2 ja K3 asuvates kohvikutes on ligikaudu vastavalt 68 ja 80 istekohta. Hoones K2 asuva kohviku kõrval asub büroo. Nimetatud 2 kohvikut on iseteenindusega;

3) juhtivtöötajate modulaarse söögisaali käitamine (lõunad, õhtusöögid, vastuvõtud), mis asub hoone K3 6. korrusel. Seda söögisaali on võimalik osadeks jagada ja samal ajal on võimalik pidada 3 lõunat ja 1 kokteiliõhtut, st kokteiliõhtul või iseteenindusega einel võib osaleda 170 inimest (püsti seistes) ja 120 inimest võivad süüa lõunat või õhtusööki. Hoones K3 asuva juhtivtöötajate söögisaali juurde kuulub täielikult varustatud köök;

4) järgmiste seotud teenuste osutamine, mille puhul töövõtjal ei ole mitte mingit ainuõigust:

i. kohvipausiteenus, kohvi pakkumine koosolekuruumides ja kohvinurkades;

ii. kohvimasinate ja veejahutite rentimine ja hooldus, jookide kohaletoimetamine liikmete kontoritesse ning seotud tarvikute (nt taastäidetavate pudelite) kohaletoimetamine ja paigaldamine;

iii. müügiautomaatide teenus (joogi-, suupiste- ja võileivaautomaadid jms);

iv. kontrollikoja abistamine, tagades tema korraldatud vastuvõttude jaoks teenindavat personali (ülemkelnerid, nõudepesijad ja kokk).

1. osa puhul on tegemist segalepinguga, mille raames usaldab kontrollikoda töövõtjale mitmesuguste teenuste osutamise kontsessioonina ("kontsessiooni osa" punktide 1, 2 ja punkti 4 alapunkti iii all nimetatud teenuste osutamiseks). Lepingus sätestatakse ka tingimused erilepingute jaoks, mis on mõeldud selliste toitlustusteenuste osutamiseks, mida kontrollikoda saab töövõtjale eraldada ostutellimuste kaudu lepingu kestuse vältel ("teenuste raamleping" punkti 3 ja punkti 4 alapunktide i, ii ja iv all nimetatud teenuste osutamiseks).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: ELi üldeelarve.
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Euroopa Kontrollikojas toitlustusteenuste kvantiteedi ja kvaliteedi kontrollide tegemine

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
55500000 Söökla- ja toitlustusteenused
55330000 Selvekohviku teenused
79419000 Hindamise nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Põhiline teostamise koht:

Euroopa Kontrollikoda, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kontrollikoda otsib teenuseosutajat, kes abistaks teda toitlustuslepingu (1. osa) rahuldava täitmise järelevalve ülesandes.

"Toitlustusteenuse käitamine" viitab töötajatele mõeldud restorani, 2 kiiret teenindust pakkuva kohviku (K2 ja K3) ja juhtivtöötajate söögisaali (lõunad, õhtusöögid, vastuvõtud) käitamisele ametlikuks toitlustamiseks ja üritusteks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 60 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: ELi üldeelarve.
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

kandidaatidel peab olema lepingu täitmiseks piisav õigusvõime. Õigusvõimega seotud nõuded on järgmised:

— kandidaatidel peavad olema volitused tegelda selle pakkumismenetluse raames äritegevusega.

Selleks peavad kandidaadid esitama tõendid selle kohta, et riiklike õigusaktide kohaselt on neil õigus lepingut täita (tõend äri- või kutseregistrisse kuulumise kohta, eriorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, tegevusluba, käibemaksukohustuslaste registrisse kuulumist tõendav dokument).

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

kandidaatidel peab olema lepingu täitmiseks piisav majandus- ja finantssuutlikkus. Majandus- ja finantssuutlikkusega seotud nõuded on järgmised:

— 1. ja 2. osa: pakkuja viimase 3 majandusaasta keskmine aastane kogukäive peab olema vähemalt 2 korda suurem hinnangulisest aastamaksumusest.

Kandidaadi majandus- ja finantssuutlikkust hinnatakse viimase 3 majandusaasta bilansi või bilansi väljavõtete ja kasumiaruannete alusel koos koopiatega mis tahes muudest juhatuse ja asutuseväliste audiitorite koostatud kõnealuseid majandusaastaid käsitlevatest aruannetest (kui neid on).

Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida hankija loeb õigustatuks, ei ole kandidaadil võimalik nõutud tõendeid esitada, võib ta tõendada oma finantssuutlikkust muul hankija poolt sobivaks peetaval viisil.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

kandidaatidel peab lepingu täitmiseks olema piisav tehniline võimsus ja kutsesuutlikkus. Tehnilise võimsuse ja kutsesuutlikkusega seotud nõuded on nimetatud allpool.

1. osa:

a) kandidaatidel peab olema vähemalt 3 aastat asjaomaseid kogemusi selle pakkumismenetluse 1. osas nimetatud äritegevuses, mida on kirjeldatud tehnilises kirjelduses;

b) kandidaadid peavad esitama loetelu 3 näitega viimase 3 aasta jooksul täidetud samalaadsete lepingute kohta, millest iga puhul oli kandidaadi käive vähemalt 500 000 EUR aastas / kliendi kohta. Toitlustusteenused peavad hõlmama nii massitoitlustusteenuseid kui ka teenuseid ürituste ja ametlike ürituste jaoks.

Iga viide peab sisaldama järgmist teavet:

— kliendi nimi (avalik või erasektor);

— osutatud teenuste lühikirjeldus (teenuse liik, maksumus, täitmise kuupäev);

— igale viitele tuleb lisada klientide väljastatud tunnistused teenuste rahuldava osutamise kohta;

c) kandidaadid peavad esitama tõendid teenuste eest vastutavate isikute ja teenuseosutajate oskuste ja kogemuste kohta (1 objektijuht, 2 kokka ja 1 kondiiter), võttes arvesse punktis 3.5.2 (iseloomustuse osa B) sätestatud nõudeid. Selleks peavad kandidaadid esitama objektijuhi, mõlema koka ja kondiitri elulookirjeldused.

2. osa: kandidaadid peavad esitama nimekirja 3 klientidelt saadud soovituskirjaga massitoitlustusteenuste kvaliteedi ja kvantiteedi kontrollide valdkonnas, milles näidatakse vähemalt 3 aastat asjaomaseid kogemusi 2. osas nimetatud äritegevustes.

Iga viide peab sisaldama järgmist teavet:

— kliendi nimi (avalik või erasektor);

— osutatud teenuste lühikirjeldus (teenuse liik, maksumus, täitmise kuupäev);

— igale viitele tuleb lisada klientide väljastatud tunnistused teenuste rahuldava osutamise kohta.

III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.5)Teave läbirääkimiste kohta
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 18/04/2017
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Lepingudokumendid on saadaval ainult elektroonilise pakkumise veebilehel e-Tendering. Lisateave avaldatakse elektroonilise pakkumise veebilehel e-Tendering. Seda veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning kandidaatide/pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel täiendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313
Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda, Procurement Service
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1615
Riik: Luksemburg
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Internetiaadress: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
09/03/2017