Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 104556-2019

06/03/2019    S46

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen

2019/S 046-104556

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Cour de Justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
Sähköpostiosoite: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.curia.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4412
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen

Viitenumero: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintamenettelyn kohteena on seuraavien palvelujen toimittaminen:

— tietoteknisten ratkaisujen analysointi ja suunnittelu (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen),

— tietoteknisiä ratkaisuja koskevat yksityiskohtaiset tekniset eritelmät (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen) suunnitteluasiakirjojen perusteella,

— tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen) (suunnitteluasiakirjojen ja yksityiskohtaisten teknisten eritelmien perusteella),

— tietoteknisten virheiden toimintaongelmien korjaaminen ja tason 3 tuki,

— tietoteknisten ratkaisujen hyväksyntä (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen),

— kehityspuitteiden hallinnointi,

— tason 1 ja 2 käyttäjätuki (tietotekninen helpdesk-palvelu, mobiili- ja puhelinpalvelu),

— tuomioistuimen infrastruktuurien käyttö (mukaan luettuina verkot ja multimediainfrastruktuuri),

— puhelinkeskuspalvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 55 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietoteknisten ratkaisujen analysointi, suunnittelu ja hyväksyntä

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72820000 Tietokoneiden testauspalvelut
72223000 Tietoteknisten vaatimusten arviointipalvelut
72226000 Varusohjelmiston hyväksymistestausta koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— tietoteknisten ratkaisujen analysointi- ja suunnittelu,

— tietoteknisten ratkaisujen hyväksyntä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72212000 Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut
72246000 Järjestelmiä koskevat konsulttipalvelut
72267000 Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut
72227000 Ohjelmiston integrointia koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— tietoteknisen ratkaisun teknisten eritelmien laatiminen,

— tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen,

— tietoteknisten virheiden korjaaminen ja tason 3 tuki,

— kehityspuitteiden hallinnointi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Toiminta ja käyttäjätuki

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72710000 Lähiverkkopalvelut
72720000 Alueverkkopalvelut
72611000 Tietokoneisiin liittyvät tekniset tukipalvelut
71311300 Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— helpdesk-palvelu,

— infrastruktuurien käyttö,

— puhelinkeskuspalvelut,

— pyynnöstä toimitettava tuki ja infrastruktuuri,

— multimediatuki.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/04/2019
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 8 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/04/2019
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

Euroopan unionin tuomioistuin, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBURG.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

— erän 1 osalta tehdään puitesopimus 1 toimijan kanssa,

— erän 2 osalta tehdään puitesopimus 1 toimijan kanssa,

— erän 3 osalta tehdään suora sopimus 1 toimijan kanssa.

Erää 1 varten valittua sopimusosapuolta ei voida valita erien 2 ja 3 sopimusosapuoliksi. Jos sama tarjoaja saa arvioinnista parhaan pistemäärän sekä erän 1 että jonkin toisen erän osalta, sopimus tehdään tarjoajan tarjouseritelmien liitteeseen 6 merkitsemän valinnan mukaan.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/02/2019