Varor - 104878-2021

02/03/2021    S42

Polen-Wroclaw: Tandläkarstolar

2021/S 042-104878

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 033-081593)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu
Nationellt registreringsnummer: 930880260
Postadress: ul. Kleczkowska 35
Ort: Wrocław
Nuts-kod: PL Polska
Postnummer: 50-211
Land: Polen
Kontaktperson: Tomasz Jakubiec / Aneta Ganowska
E-post: oisw_wroclaw@sw.gov.pl
Telefon: +48 713272614/ +48 713272691
Fax: +48 713272670
Internetadress(er):
Allmän adress: www.sw.gov.pl

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dostawa unitów stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Referensnummer: OI/IR.2232.1.2021.AG
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33192410 Tandläkarstolar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem osiemnastu unitów stomatologicznych, po uprzednim demontażu aktualnie użytkowanych unitów, na potrzeby jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/02/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 033-081593

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
I stället för:
Datum: 22/03/2021
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 25/03/2021
Lokal tid: 10:00
Avsnitt nummer: IV.2.7
I stället för:
Datum: 22/03/2021
Lokal tid: 10:30
Ska det stå:
Datum: 25/02/2021
Lokal tid: 10:30
VII.2)Övriga upplysningar: