Palvelut - 105057-2017

22/03/2017    S57    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu 

Ranska-Pariisi: Lääketieteelliset palvelut

2017/S 057-105057

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Postiosoite: 103 rue de Grenelle
Postitoimipaikka: Paris
NUTS-koodi: FR101
Postinumero: 75007
Maa: Ranska
Yhteyshenkilö: Procurement
Sähköpostiosoite: procurement@esma.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.esma.europa.eu/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2301
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lääketieteelliset palvelut

Viitenumero: PROC/2017/01.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA), Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT) ja Euroopan GNSS-virasto (GSA) aikovat tehdä puitesopimuksen, jonka tavoitteena on lääkärikeskuksen ja työterveyslääkärin palvelujen hankinta. Lääkärikeskus toimittaa tarvittavat lääketieteelliset palvelut työhönottoa varten sekä vuotuisia ennaltaehkäiseviä henkilöstön lääkärintarkastuksia varten. Työterveyslääkäri toimittaa tarvittavat lääketieteelliset palvelut henkilöstön terveyden seurantaa koskevien asiaankuuluvien vaatimusten täyttämiseksi. Kaikkiin palveluihin sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja muita soveltuvia Euroopan unionin sääntöjä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 700 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Diagnostinen lääkärikeskus tarvittavia työhönoton yhteydessä tehtäviä lääketieteellisiä testejä ja analyysejä varten sekä vuotuisia ennaltaehkäiseviä henkilöstön lääkärintarkastuksia varten

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85100000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FR
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Jäljempänä oleva tehtäväluettelo on ohjeellinen eikä kattava. Tämän erän yhteydessä lääkärikeskus voi ottaa vastuulleen seuraavat tehtävät:

— ennen työhönottoa tehtävät lääkärintarkastukset,

— vuotuiset ennaltaehkäisevät lääkärintarkastukset.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 550 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus voidaan uusia 3 kertaa samojen ehtojen mukaisesti (enimmäiskestoaika 4 vuotta).

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Työterveyslääkärin palvelujen toimittaminen

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FR
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Jäljempänä oleva tehtäväluettelo on ohjeellinen eikä kattava. Tämän erän yhteydessä työterveyslääkäri voi ottaa vastuulleen seuraavat tehtävät:

— kelpoisuustodistusten myöntäminen ennen työhönottoa tehtäviä lääkärintarkastuksia varten,

— vuotuisten ennaltaehkäisevien lääkärintarkastusten suorittaminen,

— työterveyden ja -turvallisuuden arviointi,

— rokotuksiin liittyvien erityisten vaatimusten ja tarpeiden täyttäminen,

— mahdollisten työkyvyttömyystoimikuntien toimintaan osallistuminen,

— sairauspoissaoloja koskevan neuvonnan toimittaminen ja kyseisten poissaolojen tarkastaminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus voidaan uusia 3 kertaa samojen ehtojen mukaisesti (enimmäiskestoaika 4 vuotta).

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/05/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg

Internetosoite: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa päivästä, jona hän on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä määräaikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyynnön jättämiselle.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Bureau des marchés
Postiosoite: 103 rue de Grenelle
Postitoimipaikka: Paris
Postinumero: 75007
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: procurement@esma.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/03/2017