Tjänster - 106801-2019

07/03/2019    S47

Belgien-Bryssel: Tjänster avseende brandsäkerhet, hjälp till personer (område 1) och extern övervakning (område 2) på platsen för Europaparlamentet i Bryssel

2019/S 047-106801

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Direction générale Sécurité et protection (DG SAFE)
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Unité budget
E-post: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4388
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende brandsäkerhet, hjälp till personer (område 1) och extern övervakning (område 2) på platsen för Europaparlamentet i Bryssel

Referensnummer: EP/DGSAFE/SER/2018-010
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75250000 Brandkårs- och räddningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran avser tecknande av ramavtal för tjänster avseende brandsäkerhet, hjälp till personer (område 1) och extern övervakning (område 2) på platsen för Europaparlamentet i Bryssel.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I Bryssel upptar Europaparlamentet för närvarande ett fastighetsbestånd på 18 byggnader med en totalyta på ca 700 000 m2. Utöver ledamöter och personal i Europaparlamentet hyser institutionen externa tjänsteleverantörer och besökare.

Antalet närvarande personer i byggnaderna kan komma att uppgå till ungefär 12 000 personer om dagen.

Denna upphandling omfattar följande områden:

— Område 1: brandsäkerhet för personer och egendom, i enlighet med bestämmelserna avseende brandrisk och paniksituationer och hjälp till personer, inbegripet planering av brandsäkerhet. Antalet timmar uppskattas till ± 84.700/år,

— område 2: Extern permanent och kontinuerlig övervakning, via fasta väktare och/eller rörliga väktare (enligt artikel 2 i lagen av den 2.10.2017 som reglerar privat och enskild säkerhet — den så kallade “Jambon-lagen”) via förutbestämda patruller (särskilt i det s.k. Vigilis-området) inbegripet konstaterande av påträffade missförhållanden, kontroll av lås på alla utgångar i byggnaderna samt koll av kontrollutrustning för patrullerna i förutbestämd ordning, liksom statiska tjänster vid de förutbestämda kontrollposteringarna. Antalet timmar uppskattas till ± 60 000/år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/04/2019
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/04/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europaparlamentet, Rue Wiertz 60 (Room ASP 06D128), 1047 Bruxelles, BELGIEN.

Anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppningen ska bekräfta sin närvaro senast 23.4.2019 till den avdelning, som ansvarar för hanteringen av denna upphandling via e-post till adressen: SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2525
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Upplysningar om sista dag för överprövning kan erhållas från det behöriga organet för överprövningsförfaranden.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2525
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/02/2019