Varor - 10819-2021

Submission deadline has been amended by:  64225-2021
12/01/2021    S7

Rumänien-Târgu Mureș: Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk

2021/S 007-010819

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Nationellt registreringsnummer: 4322742
Postadress: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Ort: Târgu Mureș
Nuts-kod: RO125 Mureş
Postnummer: 540142
Land: Rumänien
Kontaktperson: Leb Annamaria, Prunas Ramona
E-post: umfachizitii@umfst.ro
Telefon: +40 265215551
Fax: +40 265211944
Internetadress(er):
Allmän adress: www.umfst.ro
Upphandlarprofil: www.e-licitatie.ro
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dotarea cu echipamente didactice și de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației

Referensnummer: 0
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 087 500.00 RON
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

LOT 9 - Stand pentru simularea centralelor electrice

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 122 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 1 - Stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 130 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 3 – Set instrumentatie virtuala cu module experiment

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 130 500.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 4 - Strung cu comanda numerica

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42621000 Svarvar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 96 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 5 - Strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42621000 Svarvar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 69 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 6 – Masina de rectificat plan

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43414000 Slipmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 132 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 8 - Stand didactic Smart Grids

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 125 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 10 – Laborator Industry 4.0

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
38810000 Utrustning för industriell processtyrning
39294000 Apparater och utrustning för demonstrationsändamål
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 973 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 2 - Set hardware si software pentru investigare biosemnale

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
33197000 Medicinsk datautrustning
48180000 Medicinsk programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 193 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 7 – Masina de rectificat rotund

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43414000 Slipmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 117 000.00 RON
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/02/2021
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Rumänska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/01/2021