Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 108238-2014

Компактен изглед

01/04/2014    S64

Люксембург-Люксембург: Предоставяне на статистически услуги за паритета на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки

2014/S 064-108238

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 27.3.2014 г., 2014/S 61-102366)

Европейска комисия, Евростат, на вниманието на: Laurs Nørlund, rue Alcide de Gasperi, 2920Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Електронна поща: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Вместо 

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

[...]

Електронен достъп до информация: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Общо количество или обем:

Партида 1: координиране на ценово проучване за ППС за 2015 г. относно артикули за оборудване – работата, която ще се извършва по тази покана за участие в търг, ще бъде обхваната от 2 припокриващи се договора, всеки от които обхваща работен период от 29 месеца: по първия договор са обхванати дейности, свързани с проучването за 2015 г., а вторият договор (с начало между 1.7.2015 г. и 1.8.2015 г.) обхваща дейностите, свързани с проучването за 2016 г.

Прогнозният обем на работата за 1 договор възлиза на:

— около 25 човекомесеца (т.е. общият обем е около 50 човекомесеца),

— 37 мисии в държави с продължителност 1 ден.

Партида 2: координиране на ценовите проучвания за ППС за 2015 г. и 2016 г. относно строителство – продължителността на работата ще бъде 29 месеца. Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:

— около 50 човекомесеца,

— 6–7 помощни мисии в държави за година.

Да се чете 

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт/и:

[...]

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Съвкупно количество или обхват: (включително всички партиди, подновявания и опции, ако е приложимо)

Партида 1: координиране на ценово проучване за ППС за 2015 г. относно артикули за оборудване:

Продължителността на работата ще бъде 29 месеца. Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:

— около 50 човекомесеца,

— 37 мисии в държави с продължителност 1 ден.

Партида 2: координиране на ценовите проучвания за ППС за 2015 г. и 2016 г. относно строителство:

Работата, която ще се извършва по тази покана за участие в търг, ще бъде обхваната от 2 припокриващи се договора, всеки от които обхваща работен период от 29 месеца: по първия договор са обхванати дейности, свързани с проучването за 2015 г., а вторият договор (с начало между 1.7.2015 г. и 1.8.2015 г.) обхваща дейностите, свързани с проучването за 2016 г.

Прогнозният обем на работата за 1 договор възлиза на:

— около 25 човекомесеца (т.е. общият обем е около 50 човекомесеца),

— 6–7 помощни мисии в държави за година.