Услуги - 109166-2019

TIЗаглавиеХоландия-Амстердам: Медицински и други услуги за настоящи и бъдещи членове на персонала на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)
NDНомер на публикацията на обявлението109166-2019
PDДата на публикуване08/03/2019
OJНомер на броя на ОВ S48
TWГрад/населено място на купувачаАМСТЕРДАМ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска агенция по лекарствата
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаNL
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен01/03/2019
DTКраен срок за подаване08/04/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)85147000 - Услуги по трудова медицина
85100000 - Услуги на здравеопазването
85121000 - Лекарски услуги
85120000 - Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
85121200 - Консултации и лечение от лекари специалисти
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)NL
IAИнтернет адрес (URL)https://www.ema.europa.eu/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС