Tjänster - 110284-2022

02/03/2022    S43

Frankrike-Paris La Défense: Mystery shopping-verksamheter inom finansiella tjänster

2022/S 043-110284

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 026-065022)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Nationellt registreringsnummer: 847817798 00014
Postadress: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, CS 30154
Ort: Paris La Défense Cedex
Nuts-kod: FR105 Hauts-de-Seine
Postnummer: 92927
Land: Frankrike
E-post: tenders@eba.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://eba.europa.eu
Upphandlarprofil: https://eba.europa.eu/about-us/procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mystery shopping-verksamheter inom finansiella tjänster

Referensnummer: EBA/2022/11/CPC/OP
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79312000 Marknadstestning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Den upphandlande myndigheten (EBA) önskar teckna ett ramavtal för Mystery shopping-verksamheter inom finansiella tjänster, inbegripet följande:

– Mystery shopping-tjänster.

– Rådgivnings-, benchmarking- och projektledningstjänster.

– Utbildningskurser.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/02/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 026-065022

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 15/03/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 22/03/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 17/03/2022
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 23/03/2022
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: