Palvelut - 110476-2019

08/03/2019    S48

Suomi-Turku: Siivous- ja puhdistuspalvelut

2019/S 048-110476

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2528160-3
Postiosoite: Joukahaisenkatu 3
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 20520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: elina.lindstrom@juhaconsulting.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://permalink.mercell.com/101382291.aspx
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.turkuamk.fi/fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://permalink.mercell.com/101382291.aspx
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://permalink.mercell.com/101382291.aspx
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Siivouspalveluiden hankinta Turun ammattikorkeakoulu Oy:n Lemminkäisenkadun toimipisteeseen ajalle 1.6.2019 (tavoite)–31.5.2022 + kahden (2) vuoden optio

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90910000 Siivous- ja puhdistuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turun ammattikorkeakoulu pyytää tarjouksia siivouspalveluiden hankinnasta Lemminkäisenkadun toimipisteeseen ajalle 1.6.2019 (tavoite)–31.5.2022, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella ajalle 1.6.2022–31.5.2024 (optio). Mahdolliselle optiokaudelle tehdään erillinen sopimus.

Mahdolliset tilojen käyttötarkoitusten muutokset sovitaan erikseen.

Tässä hankinnassa valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90919000 Toimistojen, koulujen ja toimistolaitteiden puhdistuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutuksella haetaan siivouspalveluihin luotettavaa, kokenutta ja ympäristöasiat huomioivaa sopimuskumppania.

Siivouksen jälkeen tilojen tulee olla puhtaita ja siistejä. Siivous on osa hyvinvointia ja osaltaan mahdollistaa terveelliset ja turvalliset työ- ja opiskeluolosuhteet, sekä turvaa kiinteistön kunnon säilymisen.

Siivouspalvelut sisältävät ylläpitosiivouksen (päivittäin, viikoittain ja kuukausittain tehtävät työt) ja perussiivouksen.

Palveluntuottajan tulee ammattitaitoisella työnjohdolla ja työntekijöillä varmistaa tilaajan tilojen siisteys ja puhtaus. Palveluntuottajan tulee yhteistyössä tilaajan kanssa suorittaa laaduntarkastukset vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Mikäli tilaaja tai palveluntuottaja kokee tarvetta, laaduntarkastukset ja yhteistyökokoukset pidetään useammin. Lisäksi palveluntuottajan tulee vuosittain pyytää tilaajan henkilöstöltä laatupalaute, raportoida tulokset tilaajalle, mm. reklamaatiot sekä reagoida saatuihin tuloksiin viipymättä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/06/2019
päättymispäivä: 31/05/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/04/2019
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/04/2019
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/03/2019