Tjänster - 110907-2018

13/03/2018    S50

Spanien-Bellaterra: Städning av byggnader

2018/S 050-110907

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fundació Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2)
Nationellt registreringsnummer: ESG63277776
Postadress: Campus UAB, edificio ICN2 (enfrente de bomberos)
Ort: Bellaterra (Barcelona)
Nuts-kod: ES511 Barcelona
Postnummer: 08193
Land: Spanien
Kontaktperson: Judit Vela
E-post: judit.vela@icn2.cat
Telefon: +34 937372650
Fax: +34 937372649
Internetadress(er):
Allmän adress: http://icn2.cat/en/
Upphandlarprofil: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=nanotecnologia&reqCode=viewDetail&idCap=208087&
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=nanotecnologia&reqCode=viewDetail&idCap=208087&
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Fundación del Sector Público
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Investigación científica

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Servicio de limpieza y desinfección de los locales y dependencias del ICN2

Referensnummer: 2018-03 ICN2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90911200 Städning av byggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Contratación del servicio de limpieza y desinfección de los locales y dependencias de la Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 220 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES511 Barcelona
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Fundación Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2), edificio ICN2 (delante de bomberos), campus UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Contratación del servicio de limpieza y desinfección de los locales y dependencias de la Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 440 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Máximo 2 prórrogas de un año cada una.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/04/2018
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Katalanska, Spanska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/05/2018
Lokal tid: 10:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Fundació Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2)
Postadress: Campus UAB, edificio ICN2 (enfrente de bomberos)
Ort: Bellaterra
Postnummer: 08193
Land: Spanien
E-post: contracts@icn.cat
Telefon: +34 937372649
Fax: +34 937372648
Internetadress: http://icn2.cat/en/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/03/2018