Varor - 111111-2021

05/03/2021    S45

Frankrike-Montpellier: Undervisningsutrustning

2021/S 045-111111

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Région Occitanie
Postadress: 201 avenue de la Pompignane Cedex 2
Ort: Montpellier
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Postnummer: 34064
Land: Frankrike
E-post: marches.publics@laregion.fr
Internetadress(er):
Allmän adress: https://marchespublics.laregion.fr
Upphandlarprofil: https://marchespublics.laregion.fr
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture, livraison et installation d'équipements spécifiques pédagogiques pour les lycées de la Région Occitanie (27 lots)

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39162100 Undervisningsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Fourniture, livraison et installation d'équipements spécifiques pédagogiques pour les lycées de la Région Occitanie (27 lots).

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 507 583.33 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 01
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique d'étude de la restitution de l'énergie électrique hybride photovoltaïque et éolien sur réseau électrique et sur site isole.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 02
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique de pompage à trois cuves.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 03
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Équipements pédagogiques d'étude des mouvements de traction, torsion et flexion.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 04
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34150000 Simulatorer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Simulateur pédagogique de chariot élevateur.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 05
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30232110 Lasertryckare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique: imprimante 3D instrumentée.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 06
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Systèmes pédagogiques d'étude d'un axe linéaire didactisé.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 07
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Robots à vocations pédagogiques pour sections sciences de l'ingénieur.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 08
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique d'étude d'une boule gyrostabilisée.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 09
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34640000 Framdrivningselement
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Outils pédagogiques de diagnostics automobiles.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32412000 Kommunikationsnät
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Systèmes pédagogiques communicants et réseaux IP.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 11
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique d'étude d'un hoverboard sur banc.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 12
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34150000 Simulatorer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Simulateur pédagogique d'impression feuille à feuille.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 13
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Petits systèmes pédagogiques pour sections STI2D.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 14
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42000000 Industrimaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique: cellule de conditionnement multi-formats.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 15
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42163000 Ånggeneratorer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique: maintenance de tubes des générateurs de vapeur d'une centrale nucléaire.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 16
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique: tourelle motorisée à vocation pédagogique.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 17
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34928510 Stolpar för gatubelysning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique: Lampadaire d'éclairage public à LED — autonome et programmable.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 18
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kits pédagogiques technologie énocean.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 19
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42921200 Maskiner för påfyllning eller tillslutning av flaskor, burkar eller andra behållare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique de production, télémaintenance et supervision.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 20
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38434000 Analysatorer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maquettes pédagogiques: ateliers énergétiques.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 21
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42912310 Vattenfiltreringsapparater
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maquette pédagogique: pilote de filtration sur charbon actif.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 22
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34321200 Växellådor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Boîte de vitesse a variation continue pour utilisation didactique.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 23
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Mallettes pédagogiques pour sections STI2D.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 24
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31121110 Kraftomvandlare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Platines pédagogiques: programmation et conversion d'énergie.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 25
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09331100 Solfångare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Système pédagogique: tracker solaire.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 26
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Cellule habitat 3D à vocations pédagogiques.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 27
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34999400 Skalmodeller
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Maquette pédagogique: motorisation d'un cyclomoteur électrique.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 50.0
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10.0
Pris - Viktning: 40.0
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 215-526446
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0143
Del nr: 01
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique d'étude de la restitution de l'énergie électrique hybride photovoltaïque et éolien sur réseau électrique et sur site isolé

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Langlois
Postadress: 9 rue de la Source
Ort: Gradignan Cedex
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33174
Land: Frankrike
E-post: TPE33@courriel.fr
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 13 290.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0144
Del nr: 02
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique de pompage à trois cuves

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Langlois
Postadress: 9 rue de la Source
Ort: Gradignan Cedex
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Postnummer: 33174
Land: Frankrike
E-post: TPE33@courriel.fr
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 12 472.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0145
Del nr: 03
Benämning på upphandlingen:

Équipements pédagogiques d'étude des mouvements de traction, torsion et flexion

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Deltalab-SMT
Postadress: 425 boulevard Joseph Gay Lussac
Ort: Carcassonne
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 11000
Land: Frankrike
E-post: PME11@courriel.fr
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 9 045.50 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0146
Del nr: 04
Benämning på upphandlingen:

Simulateur pédagogique de chariot élévateur

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ATV systèmes
Postadress: 54 rue du Docteur Goldstein
Ort: Groslay
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 95411
Land: Frankrike
E-post: PME95@courriel.fr
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 34 754.25 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0147
Del nr: 05
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique: imprimante 3D instrumentée

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Didastel Provence
Postadress: TP la Bastidonne CD2
Ort: Aubagne
Nuts-kod: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postnummer: 13400
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 5 387.50 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0148
Del nr: 06
Benämning på upphandlingen:

Systèmes pédagogiques d'étude d'un axe linéaire didactisé

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: DMS
Postadress: 12 rue de Caulet
Ort: Toulouse
Nuts-kod: FRJ2 Midi-Pyrénées
Postnummer: 31300
Land: Frankrike
Telefon: +33 62887278
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 26 720.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0149
Del nr: 07
Benämning på upphandlingen:

Robots a vocations pédagogiques pour sections sciences de l'ingénieur

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: DMS
Postadress: 12 rue de Caulet
Ort: Toulouse
Nuts-kod: FRJ2 Midi-Pyrénées
Postnummer: 31300
Land: Frankrike
Telefon: +33 62887278
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 17 550.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0150
Del nr: 08
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique d'étude d'une boule gyrostabilisée

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Didastel Provence
Postadress: TP la Bastidonne CD2
Ort: Aubagne
Nuts-kod: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postnummer: 13400
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 22 800.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0151
Del nr: 09
Benämning på upphandlingen:

Outils pédagogiques de diagnostics automobiles

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Distrame SA
Postadress: 8 rue Sadi Carnot
Ort: Sainte-Savine
Nuts-kod: FRF22 Aube
Postnummer: 10300
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 578.97 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0152
Del nr: 10
Benämning på upphandlingen:

Systèmes pédagogiques communicants et réseaux IP

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Distrame SA
Postadress: 8 rue Sadi Carnot
Ort: Sainte-Savine
Nuts-kod: FRF22 Aube
Postnummer: 10300
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 830.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0153
Del nr: 11
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique d'étude d'un hoverboard sur banc

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Distrame SA
Postadress: 8 rue Sadi Carnot
Ort: Sainte-Savine
Nuts-kod: FRF22 Aube
Postnummer: 10300
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 841.99 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0154
Del nr: 12
Benämning på upphandlingen:

Simulateur pédagogique d'impression feuille a feuille

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sinapse print similators
Postadress: 41 avenue Général Leclerc
Ort: Le Plessis Robinson
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 92350
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 22 627.50 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0155
Del nr: 13
Benämning på upphandlingen:

Petits systèmes pédagogiques pour sections STI2D

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Système étude technique-set
Postadress: 45 avenue André Roussin — BP 23
Ort: Marseille Cedex 16
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 13321
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 21 939.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0156
Del nr: 14
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique: cellule de conditionnement multi-formats

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ERM automatismes industriels
Postadress: 561 allée Bellecour
Ort: Carpentras
Nuts-kod: FRL05 Var
Postnummer: 84200
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 44 166.67 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0157
Del nr: 15
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique: maintenance de tubes des générateurs de vapeur d'une centrale nucléaire

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ERM automatismes industriels
Postadress: 561 allée Bellecour
Ort: Carpentras
Nuts-kod: FRL05 Var
Postnummer: 84200
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 14 007.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0158
Del nr: 16
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique: tourelle motorisée à vocation pédagogique

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ERM automatismes industriels
Postadress: 561 allée Bellecour
Ort: Carpentras
Nuts-kod: FRL05 Var
Postnummer: 84200
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 083.67 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0159
Del nr: 17
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique: Lampadaire d'éclairage public à led — autonome et programmable

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ERM automatismes industriels
Postadress: 561 allée Bellecour
Ort: Carpentras
Nuts-kod: FRL05 Var
Postnummer: 84200
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 694.70 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0160
Del nr: 18
Benämning på upphandlingen:

Kits pédagogiques technologie enocean

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ERM automatismes industriels
Postadress: 56 allée Bellecour
Ort: Carpentras
Nuts-kod: FRL05 Var
Postnummer: 84200
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 10 164.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0161
Del nr: 19
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique de production, télémaintenance et supervision

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Didatec
Postadress: ZA du Parc
Ort: Fraisses
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 42490
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 69 995.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0162
Del nr: 20
Benämning på upphandlingen:

Maquettes pédagogiques: ateliers énergétiques

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Didatec
Postadress: ZA du Parc
Ort: Fraisses
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 42490
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 25 720.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0163
Del nr: 21
Benämning på upphandlingen:

Maquette pédagogique: pilote de filtration sur charbon actif

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Didatec
Postadress: ZA du Parc
Ort: Fraisses
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 42490
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 15 800.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 22
Benämning på upphandlingen:

Boîte de vitesse a variation continue pour utilisation didactique

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0164
Del nr: 23
Benämning på upphandlingen:

Mallettes pédagogiques pour sections STI2D

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Technologie services
Postadress: ZI du gave
Ort: Saint-Galmier
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 42330
Land: Frankrike
E-post: PME42@courriel.fr
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 22 936.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0165
Del nr: 24
Benämning på upphandlingen:

Platines pédagogiques: programmation et conversion d'énergie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Crea technologie
Postadress: 17 rue des Tilleuls
Ort: Voisins-le-Bretonneux
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 78960
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 283.33 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0166
Del nr: 25
Benämning på upphandlingen:

Système pédagogique: tracker solaire

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Crea technologie
Postadress: 17 rue des Tilleuls
Ort: Voisins-le-Bretonneux
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 78960
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 575.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0167
Del nr: 26
Benämning på upphandlingen:

Cellule habitat 3D à vocations pédagogiques

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ATV systèmes
Postadress: 54 rue du Docteur Goldstein
Ort: Groslay
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 95411
Land: Frankrike
E-post: PME95@courriel.fr
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 19 632.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021_0168
Del nr: 27
Benämning på upphandlingen:

Maquette pédagogique: motorisation d'un cyclomoteur électrique

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Systèmes didactiques
Postadress: 242 rue Maurice Herzog
Ort: Viviers-du-Lac
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 73420
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 900.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif de Toulouse
Postadress: 68 rue Raymond IV Cedex 07 — BP 7007
Ort: Toulouse
Postnummer: 31068
Land: Frankrike
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunal administratif de Toulouse
Postadress: 68 rue Raymond IV Cedex 7 — BP 7007
Ort: Toulouse
Postnummer: 31068
Land: Frankrike
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Référé pré-contractuel (L. 551-1) l'introduction du recours peut se faire jusqu'à la signature du marché.

Référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23) dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution.

Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dit Tarn-et-Garonne dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, recours direct contre le contrat dans un délai de deux mois à compter la publication de l'avis d'attribution.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/03/2021