Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 111771-2015

Näytä suppea näkymä

01/04/2015    S64

Luxemburg-Luxemburg: Vuosittainen toimittajaluettelo

2015/S 064-111771

(Varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 124 artikla; komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012)


I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et):

Euroopan unionin tuomioistuin, vastaanottaja: infrastruktuurista vastaava pääosasto, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxemburg, LUXEMBURG. P. +352 4303-1.

Internetosoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.curia.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: http://www.curia.europa.eu


II kohta: Luettelo tehdyistä sopimuksista, joista ei ole julkaistu erillistä jälki-ilmoitusta

II.1)Sopimuslaji:
Palvelut.
II.2)Sopimuksen tekeminen:
Sopimus nro 1.
Nimi: Luxemburgin kaupungin linja-autoliikennepalvelujen toimittamat kuljetuspalvelut tuomioistuimen henkilökuntaa varten.
II.2.1)Sopimuksenteon päivä:
21.2.2014.
II.2.2)Tietoa tarjouksista:
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1.
II.2.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luxemburg, LUXEMBURG.
II.2.4)Sopimuksen kohde:
Sopimuksen kohteena ovat Luxemburgin kaupungin linja-autoliikennepalvelujen toimittamat kuljetuspalvelut tuomioistuimen henkilökuntaa varten.
II.2.7)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 100 485,25 EUR (ilman arvonlisäveroa).


III kohta: Täydentävät tiedot

III.2)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.3.2015.