Varor - 112046-2019

11/03/2019    S49

Danmark-København: Programpakker og informationssystemer

2019/S 049-112046

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
CVR-nummer: 62 54 74 13
Postadresse: Weidekampsgade 10
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kl.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55 13 30 18
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aarhus.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 03
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 14
Postadresse: Skovvej 20
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.favrskov.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62 76 11 13
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.gladsaxe.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
CVR-nummer: 65 12 01 19
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.glostrup.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 89
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://horsens.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 94
Postadresse: Rådhusvej 8
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://soroe.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 30
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 94 20
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de0981bc-2f68-494a-ae54-6552cfa215cb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de0981bc-2f68-494a-ae54-6552cfa215cb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de0981bc-2f68-494a-ae54-6552cfa215cb/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af digitale læremidler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til brug for det pædagogiske personales undervisning i Folkeskolen. Landets kommuner har igennem de seneste år gjort sig en række erfaringer, som er udmøntet i et pilotforsøg af en ny indkøbs- og forretningsmodel for digitale læremidler.

Ordregiver ønsker i pilotforsøget at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin, som understøtter elevernes læringsproces. Opgaven består af levering af digitale læremidler til pilotforsøgets deltagende kommuner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48930000 Programpakke til uddannelses- og underholdningsformål
48190000 Programpakke til undervisningsformål
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

9 kommuner ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til folkeskolen til brug for det pædagogiske personales undervisning og elevens læringsproces.

Ordregiver ønsker i et toårigt pilotforsøg at afprøve en flatrate lignende indkøbsmodel, hvor kommunernes folkeskoler opnår adgang til en mangfoldighed af digitale læremidler. Det pædagogiske personale skal opnå mulighed for at vælge læremidler, der stemmer overens med deres metode og didaktiske tilgang. Der skal således være decentrale muligheder for det pædagogiske personale til at anvende digitale læremidler, der giver værdi for alle elever og understøtter den enkelte elevs læringsmåde.

Ordregiver ønsker således at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin.

Kommunerne indbetaler et årligt vederlag, som delt udmøntes til et starthonorar til leverandørerne og dels fordeles til leverandørerne efter forbrug.

Ordregiver ønsker et godt samarbejde med leverandørerne. Der vil derfor blive oprettet et Samarbejdsforum med repræsentanter fra såvel leverandører som ordregiver. Samarbejdsforum vil efter hver kvartalsopgørelse af forbruget af digitale læremidler afholde møde og drøfte eventuelle problem-stillinger og fremdriftsmuligheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 40
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 40 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, udvælger ordregiver de 40 ansøgere, som vurderes som bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de beskrevne referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på erfaring med levering eller afprøvning af digitale læremidler rettet mod elever i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne i Danmark eller lande med lignende uddannelsessystemer, som beskrevet i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ordregivers vurdering heraf foretages på baggrund af ansøgernes dokumenterede erfaringer med:

1) levering eller afprøvning af digitale læremidler, som er

2) produceret direkte med undervisningsformål til elever i grundskolen eller ungdomsuddannelser. Her lægger ordregiver vægt på, at så mange referencer som muligt omhandler både 1 og 2 i samme reference, og i anden række, at de enkelte referencer dog omhandler levering eller afprøvning af digitale læremidler. Hvis flere ansøgere på den baggrund opnår samme vurdering, og der er ikke er plads til dem alle inden for de 40 prækvalificerede, vil ordregiver foretage udvælgelsen blandt disse på baggrund af, i hvilket omfang de beskrevne referencer dokumenterer, at der er sket levering eller afprøvning indenfor grundskolen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143.

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser i forbindelse med leverancer eller afprøvninger af digitale læremidler rettet mod elever i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne i Danmark eller lande med lignende uddannelsessystemer.

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af startdato og slutdato eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Det bemærkes, at for at medtage en opgave som reference, er det ikke nødvendigt, at kontrakten er endeligt afsluttet. For at en opgave kan medtages som en reference, skal erfaringen være opnået inden for de seneste 3 år fra ansøgningstidspunktet. Ansøger bedes beskrive tidspunktet for de udførte aktiviteter i referencen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én reference indenfor de seneste 3 år vedrørende levering eller afprøvning af digitale læremidler rettet mod elever i grundskolen eller ungdomsuddannelserne i Danmark eller lande med lignende uddannelsessystemer.

Det bemærkes, at såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer [3], lægges der i vurderingen alene vægt på de 3 første angivne referencer i anmodningen. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. I den forbindelse vil ordregiver primært gennemgå referencer fra hovedleverandøren eller virksomheden, der repræsenterer konsortiet/sammenslutningen, og sekundært referencer fra underleverandører og øvrige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 30
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde ESPD via Ethics. Udfyld ESPD med oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet. Der er til ESPD udarbejdet en "Vejledning til ESPD", der er tilgængelig sammen med udbudsmaterialet og som guider ansøgere til besvarelse.

Ansøger skal I ESPD oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudskendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 /ESPD del III, afsnit A,B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,2 og 5 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger ikke selv kan opfylde kravene til tekniske og faglige kapacitet, så kan ansøger basere sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet. I så fald skal ansøgers eventuelle underleverandører tillige vedlægge et særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPDdel II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes, herunder ved sammenlægning af nøgletal.

Det bemærkes ift. punkt IV.2.4), at teknisk dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsoritum, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på Ethics, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2019