Varor - 114883-2021

08/03/2021    S46

Frankrike-Rennes: Industrirobotar

2021/S 046-114883

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Mindef/EMA/DC SCA/PFAF CO Rennes
Postadress: BP 22
Ort: Rennes Cedex 9
Nuts-kod: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postnummer: 35998
Land: Frankrike
E-post: Pfaf-co-baps3.cds.fct@intradef.gouv.fr
Telefon: +33 2230445009
Fax: +33 223445387
Internetadress(er):
Allmän adress: http://marches-publics.gouv.fr
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=717134&orgAcronyme=g7h
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Modernisation des lignes de production pour l'établissement logistique du commissariat des armées d'Angers

Referensnummer: DAF_2021_000171
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300 Industrirobotar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Modernisation des lignes de production pour l'établissement logistique du commissariat des armées d'Angers.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRG02 Maine-et-Loire
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

ELOCA, 88 avenue Jean Bouton, 49130 Les Ponts-de-Cé.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Modernisation des lignes de production pour l'établissement logistique du commissariat des armées d'Angers.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/04/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif de Rennes
Postadress: Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, CS 44416
Ort: Rennes
Postnummer: 35044
Land: Frankrike
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/03/2021