Byggentreprenader - 118730-2019

14/03/2019    S52    - - Byggentreprenader - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Finland-Hankasalmi: Anläggningsarbete

2019/S 052-118730

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Hankasalmen kunta
0174035-0
Keskustie 41
Hankasalmi
41520
Finland
Kontaktperson: Tiina Koponen
Telefon: +358 142671224
E-post: tiina.koponen@hankasalmi.fi
Nuts-kod: FI193

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hankasalmi.fi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hankasalmen kunnan yksilöidyn sote-kiinteistön rakentaminen sekä kiinteistössä tuotettavat palvelut

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Hankinnan ensisijaisena kohteena on Hankasalmella sijaitsevat (Keskustie 53 ja Keskustie 55) kiinteistöt. Tällä hetkellä rakennuksissa sijaitsee kunnan omistamat Päivärannan palvelutalo, Tammirannan laitoshoidon yksikkö, Tammelan palvelutalo sekä Hankasalmen terveysasema.

Hankinnan toteutus sisältää sote-kiinteistöjen myymistä, rakentamista, vuokraamista sekä kiinteistöissä tuotettavia palveluja.

Järjestelyssä keskeistä on hankinta-asiakirjoissa yksilöityjen kiinteistöjen omistusjärjestelyt, joissa hankintayksikkö on myyvänä osapuolena.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 930 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45211200
55000000
55521000
70310000
85120000
85130000
85141000
85142000
85144100
85150000
85311000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI193
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Käyttöoikeusurakan kohteena olevaan kiinteistöön tulee tilat:

— Terveysasemalle (yhteensä n. 800 m2)

— Asumispaikkoja asumispalveluille (xx kpl) ja senioriasunnoille (xx kpl)

— Seniorikeskukselle ja kotihoidolle (yht. n. 150–200 m2).

Lisäksi hankintaan sisältyy kiinteistössä tuotettavat palvelut (katso CPV-lisäkoodit)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kiinteistökokonaisuuden kauppahinta / tasearvon ylitys-% / Viktning: 20
Pris - Viktning: 80
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Lisähankintamahdollisuuden voivat koskea esimerkiksi:

— kunnan omistukseen jäävien palvelutalojen aterioiden valmistaminen tarjouskilpailun hintaehdoin (noudatetaan hoivapalvelun ateriapaketti -tuotteen hintaa),

— kotiin kuljetettavien ateriapalvelujen tuottaminen (ilman kuljetusta) hankasalmelaisille kotihoidon asiakkaille, mikäli kunta tai muu järjestämisvastuullinen toimija tilaa ateriapalvelut yritykseltä sopimukseen johtaneen tarjouskilpailun hintaehdoin,

— muita ruokapalveluja julkisen palvelutuotannon henkilöstön ja asiakkaiden tarpeisiin yritykseltä sopimukseen johtaneen tarjouskilpailun hintaehdoin,

— keikkalääkäri- ja -hoitajapalveluja silloin kun terveyspalvelujen turvaaminen sitä edellyttää.

Optiot eivät sido kuntaa tekemään tilauksia ja optioista sopiminen edellyttää kaikkien optio-osapuolten hyväksyntää.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 032-069120
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Sopimus yksilöityjen sotekiinteistöjen ja -palvelujen yhteistyöstä hankasalmella

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/09/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Attendo Mi-Hoiva Oy
0784328-9
Helsinki
Finland
Nuts-kod: FI193
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 930 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Hankinnan arvo on laskettu tilavuokrien ja palvelujen arvioidun vuosikäyttöennusteen perusteella neljälle (4) vuodelle. Tästä neljän (4) vuoden ennustehinnasta on vähennetty kiinteistön kauppahinnan arvo.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefon: +358 295643300
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019