Tjänster - 120751-2018

TIRubrikFörenade kungariket-London: Lagring av dokument på annan plats och tilläggstjänster
NDMeddelandets publiceringsnummer120751-2018
PDPubliceringsdatum20/03/2018
OJEUT S55
TWUpphandlarens ortLONDON
AUUpphandlarens officiella namnEuropeiska läkemedelsmyndigheten
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landUK
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråByråer
DSDokument skickat13/03/2018
DTSista inlämningsdag26/04/2018
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)92512000 - Arkivtjänster
92512100 - Arkivförstöring
79999100 - Skanning
79995100 - Arkiveringstjänster
RCPlats för utförande (Nuts-kod)NL329
IAInternetadresshttp://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU