Palvelut - 120752-2018

20/03/2018    S55

Puola-Varsova: Ilmavalvontapalvelut raja- ja merivartiotehtäviä varten

2018/S 055-120752

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Frontex – Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
Puhelin: +48 222059500
Faksi: +48 222059501

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.frontex.europa.eu

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Frontex – Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
Puhelin: +48 222059500
Faksi: +48 222059501

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.frontex.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:

sopimukseen sovelletaan Euroopan unionin lainsäädäntöä, jota täydennetään tarvittaessa Puolan kansallisella aineellisoikeudellisella lailla.

I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3361
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Frontex – Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
NUTS-koodi: PL911 Not specified

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://frontex.europa.eu/

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ilmavalvontapalvelut raja- ja merivartiotehtäviä varten

Viitenumero: Frontex/OP/104/2018/JL/MS
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60440000 Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön yleistavoitteena on varmistaa, että Frontexin ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) on käytössään ilmavalvontalaitteet, jotka voidaan ottaa helposti käyttöön ja jotka ovat helposti saatavilla. Kyseisten laitteiden avulla virastot voivat täyttää toiminnallista valvontaa koskeviin valmiuksiin liittyvät tarpeensa.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on kilpailun uudelleenkäynnistämiseen perustuvan puitesopimuksen (Framework Contract – FWC) tekeminen ilmavalvontapalvelujen hankkimiseksi, mukaan luettuina resurssit ja asiantuntijat. Frontex ja EFCA haluavat tehdä pitkäaikaista yhteistyötä vähintään 3:n ja enintään 10:n ilmavalvontaa toimittavan sopimusosapuolen kanssa puitesopimuksen kunkin erän osalta. Yhteistyöhön valitaan hinta-laatusuhteeltaan parhaat tarjoajat, jotka voivat pitää yllä valmiuksia toimittaa kustannustehokkaita valvontapalveluja kilpailumenettelyn avulla tehtävien erillissopimusten mukaisesti puitesopimuksen keston ajan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 27 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Maa-alueiden ilmavalvonta

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60440000 Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

EU:n jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa lentotukikohta sijaitsee.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle maa-alueiden valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa joko kiinteä- tai pyöriväsiipisten lento-alusten avulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään 2 vuodeksi, ja se voidaan uusia kerran 2 lisävuodeksi. Puitesopimuksen kokonaiskesto voi olla enintään 4 vuotta. Sopimusta jatketaan automaattisesti, ellei toinen osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Rannikkomerialueiden ilmavalvonta

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60440000 Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

EU:n jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa lentotukikohta sijaitsee.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle rannikkoalueiden valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelun avulla tuetaan toimia isäntäjäsenvaltion merialueella rannikkovyöhykkeellä, jonka pituus on yleensä 100 meripeninkulmaa ja joka ulottuu merelle noin 24 meripeninkulman verran rannikolta. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa joko kiinteä- tai pyöriväsiipisten lento-alusten avulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään 2 vuodeksi, ja se voidaan uusia kerran 2 lisävuodeksi. Puitesopimuksen kokonaiskesto voi olla enintään 4 vuotta. Sopimusta jatketaan automaattisesti, ellei toinen osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Keskipitkän matkan merialueiden ilmavalvontapalvelut – tiedonjakaminen syrjäisillä alueilla toteutettavien tehtävien portaalin kautta

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60440000 Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

EU:n jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa lentotukikohta sijaitsee.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle keskipitkän matkan valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelulla voidaan tukea valvontatoimia myös kansainvälisillä vesillä enintään 200 meripeninkulman etäisyydellä lentotukikohdasta. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen kussakin erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa ainoastaan kiinteäsiipisten lento-alusten avulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään 2 vuodeksi, ja se voidaan uusia kerran 2 lisävuodeksi. Puitesopimuksen kokonaiskesto voi olla enintään 4 vuotta. Sopimusta jatketaan automaattisesti, ellei toinen osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pitkän matkan merialueiden ilmavalvontapalvelut – tiedonjakaminen syrjäisillä alueilla toteutettavien tehtävien portaalin kautta

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60440000 Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

EU:n jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa lentotukikohta sijaitsee.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle pitkän matkan valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelulla voidaan tukea valvontatoimia kansainvälisillä vesillä 300 meripeninkulman etäisyydellä soveltuvasta lentokentästä. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen kussakin erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa ainoastaan kiinteäsiipisten lento-alusten avulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 5 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään 2 vuodeksi, ja se voidaan uusia kerran 2 lisävuodeksi. Puitesopimuksen kokonaiskesto voi olla enintään 4 vuotta. Sopimusta jatketaan automaattisesti, ellei toinen osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Keskipitkän matkan merialueiden ilmavalvontapalvelut – tiedonjakaminen suoran tietovirran avulla

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60440000 Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

EU:n jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa lentotukikohta sijaitsee.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle keskipitkän matkan valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelulla voidaan tukea valvontatoimia myös kansainvälisillä vesillä enintään 200 meripeninkulman etäisyydellä lentotukikohdasta. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä Frontexin nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen kussakin erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa ainoastaan kiinteäsiipisten lento-alusten avulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään 2 vuodeksi, ja se voidaan uusia kerran 2 lisävuodeksi. Puitesopimuksen kokonaiskesto voi olla enintään 4 vuotta. Sopimusta jatketaan automaattisesti, ellei toinen osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pitkän matkan merialueiden ilmavalvontapalvelut – tiedonjakaminen suoran tietovirran avulla

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60440000 Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

EU:n jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa lentotukikohta sijaitsee.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle pitkän matkan valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelulla voidaan tukea valvontatoimia kansainvälisillä vesillä yli 200 meripeninkulman etäisyydellä lentotukikohdasta. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen kussakin erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa ainoastaan kiinteäsiipisten lento-alusten avulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään 2 vuodeksi, ja se voidaan uusia kerran 2 lisävuodeksi. Puitesopimuksen kokonaiskesto voi olla enintään 4 vuotta. Sopimusta jatketaan automaattisesti, ellei toinen osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan oikeusasemaa arvioidaan seuraavien perusteiden perusteella: tarjoajaa pyydetään todistamaan, että sillä on kansallisen lainsäädännön mukaan valtuudet suorittaa sopimus.

Vaadittu näyttö: Tarjoajan on toimitettava todisteena sijoittautumismaansa lainsäädännössä vaadittu ammatti- tai kaupparekisteriin rekisteröitymistä koskevan todistuksen jäljennös. Jos tarjoajalta ei vaadita rekisteröitymistä tai tarjoaja ei voi rekisteröityä kyseiseen rekisteriin ohjesääntönsä tai oikeusasemansa vuoksi, on tästä tehtävä selvitys.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/04/2018
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 5 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/04/2018
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Frontex HQ, Warsaw, Puola.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien edustajat ovat tervetulleita (enintään 1 henkilö kultakin tarjoajalta). Tarjoajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan Frontexille etukäteen sähköpostitse osoitteeseen procurement@frontex.europa.eu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden:

— käyttää poikkeustapauksissa neuvottelumenettelyä soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti tiettyjen erien rahoituskaton nostamiseksi sekä tämän jälkeen puitesopimusta koskevan asiaankuuluvan muutoksen allekirjoittamiseksi niiden sopimusosapuolten kanssa, jotka suostuvat tarvittaessa tällaiseen rahoituskaton nostamiseen.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergruenewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/03/2018