Palvelut - 120815-2019

15/03/2019    S53

Belgia-Bryssel: Toimilupasopimus kestävän kehityksen mukaisista ateriapalveluista Brysselissä sijaitsevissa Euroopan parlamentin rakennuksissa

2019/S 053-120815

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 050-113797)

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics / bureau KAD 03G025, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg
Sähköpostiosoite: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Toimilupasopimus kestävän kehityksen mukaisista ateriapalveluista Brysselissä sijaitsevissa Euroopan parlamentin rakennuksissa

Viitenumero: 06B40/2018/M060
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
55511000 Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan parlamentti etsii ateriapalveluiden toimittajia (oikeusperusta: asetus (EU,Euratom) 2018/1046) tarjoamaan ateriapalveluja Brysselissä sijaitsevissa rakennuksissaan toimittajan tiliin ja toimittaja vastaa kaupallisesta riskistä.

Ateriapalveluiden toimittajat eivät maksa lupamaksuja.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/03/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 050-113797

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 02/04/2019
Oikaisu:
Päivämäärä: 08/04/2019
Osan numero: IV.2.3)
Muutettava kohta: Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 17/04/2019
Oikaisu:
Päivämäärä: 23/04/2019
Osan numero: II.2.7)
Muutettava kohta: Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Oikaistava tieto:

Kesto päivissä: 84

Oikaisu:

Kestoaika kuukausina: 84

VII.2)Muut täydentävät tiedot: