Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 121760-2017

Kuva koondatud vaade

01/04/2017    S65

Luksemburg-Luxembourg: Euroopa Kontrollikojas toitlustusteenuste osutamine

2017/S 065-121760

Parandusteade

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 21.3.2017, 2017/S 056-103030)

Euroopa Kontrollikoda, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG. Kontaktandmed: ECA Procurement Service. Tel: +352 4398-47611. Faks: +352 4398-46667. E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Enne 

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

(...)

1. osa:

(...)

b) kandidaadid peavad esitama loetelu 3 näitega viimase 3 aasta jooksul täidetud samalaadsete lepingute kohta, millest iga puhul oli kandidaadi käive vähemalt 500 000 EUR aastas / kliendi kohta. Toitlustusteenused peavad hõlmama nii massitoitlustusteenuseid kui ka teenuseid ürituste ja ametlike ürituste jaoks.

Iga viide peab sisaldama järgmist teavet:

— kliendi nimi (avalik või erasektor);

— osutatud teenuste lühikirjeldus (teenuse liik, maksumus, täitmise kuupäev);

— igale viitele tuleb lisada klientide väljastatud tunnistused teenuste rahuldava osutamise kohta;

c) kandidaadid ...

Uus versioon 

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

(...)

1. osa:

(...)

b) kandidaadid peavad esitama loetelu 3 näitega viimase 3 aasta jooksul täidetud samalaadsete lepingute kohta, millest iga puhul oli kandidaadi käive vähemalt 500 000 EUR aastas / kliendi kohta. Toitlustusteenused peavad hõlmama nii massitoitlustusteenuseid kui ka teenuseid ürituste ja ametlike ürituste jaoks.

Iga viide peab sisaldama hanketeates nimetatud teavet.

Lepingute näited võivad sisaldada kõiki teenuseid või osasid teenuseid (massitoitlustus või teenused ürituste ja ametlike ürituste jaoks). Ettevõtja peab siiski tõendama kogemusi mõlemat liiki teenuste valdkonnas, sh kõikidel juhtudel ka kohapeal menüüde täielikus koostamises;

c) kandidaadid ...