Pakalpojumi - 121760-2017

Rādīt kompakto skatījumu

01/04/2017    S65    Eiropas Revīzijas palāta - Pakalpojumi - Papildu informācija - Konkurētspējīgu procedūra ar sarunām 

Luksemburga-Luksemburga: Ēdināšanas pakalpojumu vadība Eiropas Revīzijas palātā

2017/S 065-121760

Paziņojums par labojumu

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 21.3.2017, 2017/S 056-103030)

Eiropas Revīzijas palāta, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURGA. Kontaktpunkts: ECA Procurement Service. Tālr. +352 4398-47611. Fakss +352 4398-46667. E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Šī teksta vietā 

"III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas:

(..)

1. daļai:

(..)

(b) kandidātiem jāiesniedz saraksts ar 3 tādu līdzīgu līgumu piemēriem, kuri izpildīti pēdējos 3 gados un kuros katrā kandidāts guvis apgrozījumu vismaz 500 000 EUR gadā / no klienta. Ēdināšanas pakalpojumiem jāietver sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un pakalpojumi pasākumiem un formāliem notikumiem.

Katrā atsaucē jāietver šāda informācija:

— klienta (publiskā vai privātā) nosaukums,

— īss sniegto pakalpojumu apraksts (pakalpojuma veids, vērtība, izpildes datums),

— katrai atsaucei jāpievieno klientu izsniegts apmierinošas izpildes apliecinājums;

(c) kandidātiem (..)"

Jābūt 

"III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas:

(..)

1. daļai:

(..)

(b) kandidātiem jāiesniedz saraksts ar 3 tādu līdzīgu līgumu piemēriem, kuri izpildīti pēdējos 3 gados un kuros katrā kandidāts guvis apgrozījumu vismaz 500 000 EUR gadā / no klienta. Ēdināšanas pakalpojumiem jāietver sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un pakalpojumi pasākumiem un formāliem notikumiem.

Katrā atsaucē jāietver informācija, kas minēta paziņojumā par līgumu.

Līgumi, kas minēti kā piemēri, var ietvert visus pakalpojumus vai daļu no tiem (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi vai pakalpojumi pasākumiem un formāliem notikumiem). Tomēr uzņēmumam jāapliecina pieredze abu veidu ēdināšanas pakalpojumos, kas visos gadījumos ietver ēdienkartes pilnīgu izstrādi uz vietas;

(c) kandidātiem (..)"