Varor - 121833-2019

15/03/2019    S53    - - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-La Louvière: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2019/S 053-121833

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 023-049586)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
ASBL Centres hospitaliers Jolimont
540.734.418
Rue Ferrer 159
La Louvière
7100
Belgien
Kontaktperson: M. Nicolas Pin
Telefon: +32 64233788
E-post: marches.publics@jolimont.be
Nuts-kod: BE323

Internetadress(er):

Allmän adress: www.jolimont.be

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Solution d'imagerie composée d'un scanner multi-coupes et d'un arceau motorisé

Referensnummer: ANGIO-CT2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Voir II.2.4) (de la publication initiale).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/03/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 023-049586

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
I stället för:
Datum: 15/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 25/03/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar:

Modification de la date limite pour l’introduction des offres à lundi 25.3.2019 (10:00).

Le point mentionné au paragraphe III.4.2): «La couverture en mode imagerie fonctionnelle permet notamment d’acquérir l’intégralité du foie.» est abrogé.