Piegādes - 122205-2021

12/03/2021    S50

Luksemburga-Luksemburga: Dienesta transportlīdzekļu ilgtermiņa noma

2021/S 050-122205

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Pasta adrese: service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: M. Luis Moitinho, chef d'unité — services généraux et matériel roulant
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.curia.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-1615
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eca.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju banka
Pasta adrese: 100, boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-2950
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eib.org
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Pasta adrese: 12E, rue Guillaume Kroll
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-1882
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.cdt.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Office infrastructures et logistique (OIL)
Pasta adrese: LUX/EUFO 10, rue Robert Stumpert
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-2557
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.ec.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Office infrastructures et logistique (OIB)
Pasta adrese: Rue de la Loi/Wetstraat 170
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.ec.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome
Pasta adrese: Rue de la Loi/Wetstraat 175
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.consilium.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Pasta adrese: Rue Belliard/Belliardstraat 99
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eesc.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Reģionu komiteja
Pasta adrese: Rue Belliard/Belliardstraat 99
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.cor.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Prokuratūra
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eppo.europa.eu
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7730
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
NUTS kods: LU Luxembourg
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.curia.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Dienesta transportlīdzekļu ilgtermiņa noma

Atsauces numurs: COJ-PROC-20/022
II.1.2)Galvenās CPV kods
34110000 Vieglie automobiļi - PA01
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Dienesta automašīnu, sedanu vai specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Luksemburgā un Briselē bez iegādes iespējas.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 22 300 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Luksemburga

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
34111100 Universāli
34111200 Limuzīni
34114400 Mikroautobusi
34136100 Vieglie autofurgoni
34136200 Paneļfurgoni
34136000 Autofurgoni
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburgas Lielhercogiste

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Dienesta automašīnu, sedanu vai specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Luksemburgā.

Tas ietver aptuveni 155 sedanu un 27 specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu nomu uz visu pamatnolīguma darbības laiku.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 11 460 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

1. daļā norādītie daudzumi atbilst Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Komisijas, Eiropas Revīzijas palātas, Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Prokuratūras vajadzībām.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Brisele

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
34111100 Universāli
34111200 Limuzīni
34114400 Mikroautobusi
34136100 Vieglie autofurgoni
34136200 Paneļfurgoni
34136000 Autofurgoni
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE Belgique / België
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Dienesta automašīnu, sedanu vai specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Briselē.

Tas ietver aptuveni 155 sedanu un 46 specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu nomu uz visu pamatnolīguma darbības laiku.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 10 840 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

2. daļā norādītie daudzumi atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Eiropas Reģionu komitejas vajadzībām.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 13/04/2021
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
Datums: 17/05/2021
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Šī procedūra notiks divos atsevišķos posmos.

Pirmajā posmā visi ieinteresētie uzņēmumi var iesniegt dalības pieteikumu, iekļaujot izslēgšanas un atlases kritērijiem (skatīt konkursa specifikāciju 4. daļu) atbilstošo administratīvo informāciju un dokumentus.

Otrajā posmā šo pieteikumu iesniegušie uzņēmumi, kuri netiks izslēgti no konkursa un kuri izpildīs atlases kritērijus, tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu (skatīt konkursa specifikāciju 5. daļu).

Ar dalības pieteikumu iesniegšanu (1. posms) saistītos dokumentus var lejuplādēt “e-Tendering” tīmekļa vietnē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7730

Konfidencialitātes apsvērumu dēļ noteikti dokumenti, kas nepieciešami piedāvājuma iesniegšanai (2. posms), nav publiski pieejami “e-Tendering” tīmekļa vietnē. Šie dokumenti tiks nosūtīti tikai tiem kandidātiem, kas otrā posma ietvaros tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 87001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzības jāiesniedz Vispārējai tiesai divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš uzzinājis attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
05/03/2021