Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 122689-2015

Näytä suppea näkymä

09/04/2015    S69

Italia-Parma: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lehden (”EFSA Journal”) julkaiseminen ja oheispalvelut

2015/S 069-122689

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
Postiosoite: via Carlo Magno 1A
Postitoimipaikka: Parma PR
Postinumero: 43126
Maa: Italia
Vastaanottaja: Nicoline Le Gourierec
Sähköpostiosoite: comms.p&m@efsa.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=798

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lehden (”EFSA Journal”) julkaiseminen ja oheispalvelut
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 15: Palkkio- tai sopimusperustaiset julkaisu- ja painamispalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 6
Perustelut sille, miksi puitejärjestelyn kesto on yli neljä vuotta: Ehdotetun sopimuksen kestoaika on kuusi vuotta, ja sopimus on määrä tarkistaa kolmen ja viiden vuoden kuluttua, jotta voidaan taata sopimuksen toteuttaminen (eli sopimus uusitaan automaattisesti kolmeksi vuodeksi ja lisäksi ehdollisesti kahdeksi lisävuodeksi ja ehdollisesti vielä yhdeksi lisävuodeksi). Jotta voidaan luoda tehokas yhteistyösuhde sopimusosapuolena toimivan kustantajan kanssa sekä teknisesti vakaa lehteä koskeva alusta, tarvitaan merkittävä rahallinen ja ajallinen sijoitus kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tieteellisen, lääketieteellisen ja teknisen alan sopimusten vakiokesto on yli viisi vuotta.

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä: 3 000 000 EUR
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tarvitsee kattavan julkaisupalvelun lehteään (”EFSA Journal”) varten. Palveluun on sisällyttävä toimitustyö ja kaikki osa-alueet, jotka tarvitaan, jotta lehti (mukaan luettuna aiemmin julkaistujen lehtien arkisto) voidaan julkaista verkossa siten, että se on täysin avoimesti saatavilla.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79970000 Kustantamopalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Puitesopimukseen kuuluvia erillissopimuksia/tilauslomakkeita varten saatavilla oleva rahoituskatto on 3 000 000 euroa enintään kuuden peräkkäisen vuoden ajalle. Rahoituskatossa on otettu huomioon 10 prosentin suuruiset satunnaiskulut ja mahdolliset hinnan indeksoinnit.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 3 000 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 72 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Ilmoitetaan eritelmissä, alustavassa sopimuksessa ja liitteissä.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Ilmoitetaan eritelmissä, alustavassa sopimuksessa ja liitteissä.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Ilmoitetaan eritelmissä, alustavassa sopimuksessa ja liitteissä.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso yksityiskohtaiset tiedot eritelmien kohdasta 2.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso yksityiskohtaiset tiedot eritelmien kohdasta 2.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
katso yksityiskohtaiset tiedot eritelmien kohdasta 2.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
OC/EFSA/COMMS/2015/01.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.5.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 5.6.2015 - 14:30

Paikka:

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toimitilat.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: yksi valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta voi osallistua tarkkailijana.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.1 mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku

Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle kahden vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa. Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle kahden kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.3.2015